BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kufel Tomasz
Tytuł
Ekonometryczne modelowanie cykliczności rocznych, miesięcznych, tygodniowych i dobowych dla danych o wysokiej częstotliwości obserwowania
Econometric Modeling of Yearly, Monthly, Weekly and Daily Periodicity for High Frequency Data
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2007, nr 5, s. 591-600, tab., wykr., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Rynek mięsny, Modelowanie ekonometryczne, Procesy gospodarcze
Meat market, Econometric modeling, Economic process
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zaprezentowano wskazówki dotyczące konstrukcji modeli ekonometrycznych opisujących cykliczności roczne, miesięczne, tygodniowe i dobowe dla procesów ekonomicznych (niefinansowych) na podstawie danych: kwartalnych, miesięcznych, tygodniowych, dobowych i godzinnych. Przedstawiono 4 sposoby modelowania złożonych cykliczności. Oceniono przydatność każdego analizowanego sposobu ilustrując przykładami empirycznymi. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the paper is to give suggestions about the building of econometric model describing yearly, monthly, weekly and daily periodicity in economic (non-financial) processes using quarterly, monthly, weekly, daily and hourly data. Four methods of modeling the superimposed periodicity have been presented. The usefulness of each method has been illustrated with empirical examples. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Hylleberg, S. (1992), Modelling Seasonality, Oxford University Press, New York.
  2. Hendry, D.F., Morgan, M.S. (1995), The Foundations of Econometric Analysis, Cambridge University Press, Cambridge.
  3. levons, W.S. (1862), On the Study of Periodic Commercial Fluctuations, Read to the British Association in 1862 oraz "Investigations in Currency and Finance", Macmillan, 1884, s. 3-10.
  4. Kufel, T. (2004), Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, WN PWN, Warszawa.
  5. Talaga, L., Zieliński, Z. (1986), Analiza spektralna w modelowaniu ekonometrycznym, PWN, Warszawa.
  6. Zieliński, Z. (1979), Metody analizy dynamiki i rytmiczności zjawisk gospodarczych, PWN, Warszawa.
  7. Zieliński, Z. (2002), Analiza ekonomicznych procesów stochastycznych. Pisma wybrane, Wydawnictwo UMK, Toruń.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu