BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ossowski Jerzy Czesław
Tytuł
Pomiar i interpretacja efektów sezonowych w przyczynowo-skutkowych modelach dynamicznych na przykładzie modelu płac w Polsce
Measurement and Interpretation Seasonality in Cause-Effect Dynamic Models on Example of the Wages Model in Poland
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2007, nr 5, s. 639-655, tab., rys., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Model dynamiczny, Poziom płac, Sezonowość, Modele ekonometryczne
Dynamic model, Wage level, Seasonal character, Econometric models
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono sposób interpretacji efektów sezonowych na podstawie przyczynowo-skutkowych modeli dynamicznych. Określono związki funkcyjne pomiędzy przyczynowo-skutkowym, dynamicznym modelem autoregresyjnym pierwszego rzędu a modelem trendu przełącznikowego. Zaprezentowano analizę kwartalnego, przyczynowo-skutkowego, dynamicznego modelu płac dotyczącego gospodarki polskiej.

In the theoretical part of the paper there is presented the method of transformation of the case-effect dynamic model with seasonality into the trend model with seasonality. It gives us possibilities to interpret the seasonal effects on the base dynamic models. In the empirical part of the paper there is presented the method of the interpretation of the seasonality and another effects on example of the dynamic wages model. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barro R. (1997), Makroekonomia, PWE, Warszawa
 2. Burda M., Wypłosz Ch. (1995), Makroekonomia, Podręcznik europejski, PWE, Warszawa
 3. Chów G. (1995), Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 4. Dornbusch R., Fischer S., Sparks G. R. (1989), Macroeconomics, Third Canadian Edition, McGraw-Hill Ryerson Limited, Toronto
 5. Maddala G. S. (2001), Introduction to Econometrics, John Wiley & Sons LTD, New York
 6. Hall R. E., Taylor J. B. (1995), Makroekonomia, Teoria, funkcjonowanie i polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 7. Ossowski J. Cz. (2004), Wybrane zagadnienia z makroekonomii, Pojęcia, problemy, przykłady i zadania, WSFiR, Sopot
 8. Ossowski J. Cz. (1997), Sezonowość w modelach dynamicznych - problemy interpretacyjne, w "Dynamiczne modele ekonometryczne", Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet M. Kopernika, Toruń, s.51-56
 9. Ossowski J. Cz. (2007a), Problemy specyfikacji i estymacji przyczynowo-skutkowego modelu płac, w "Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem" Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, tom VI, Gdańsk, s. 247-271
 10. Ossowski J. Cz. (2007b), Pomiar i interpretacja efektów sezonowych w przyczynowo-skutkowych modelach dynamicznych na przykładzie modelu płac w Polsce, II ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej", Katedra Ekonometrii, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, Jastrzębia Góra, 28-30 maj 2007 r., http://www.zie.pg.gda.pl/~joss/
 11. Romer D. (2000), Makroekonomia dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 12. Stewart M. B., Wallis K. F, (1981), Introductory Econometrics, Basil Blackwel, Oxford Strzała K., (1994), Ekonometria inaczej, Wydawnictwo UG, Gdańsk Tu P.N.V., (1992), Dynamical systems, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg
 13. Weife W., Weife A., (1996), Ekonometria stosowana, PWE, Warszawa
 14. Zieliński Z., (1979), Metody analizy dynamiki i rytmiczności zjawisk gospodarczych, PWN, Warszawa
 15. Poland Quarterly Statistics, GUS, Warszawa, lata: 1996-2005
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu