BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pisarek Tomasz, Słodziński Tomasz
Tytuł
Zastosowanie modelu wzajemnych oddziaływań oraz wybranych metod taksonomicznych w analizie popytu na usługi hotelarskie
Application of Mutual Interaction Model and Chosen Taxonomical Methods in the Analysis of Demand for Hotel Services
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2007, nr 5, s. 657-670, tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Hotelarstwo, Metody taksonomiczne, Popyt
Hotel industry, Taxonomic methods, Demand
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono efekty zastosowania modelu wzajemnych oddziaływań w opisie kształtowania się popytu na usługi hotelarskie w poszczególnych powiatach województwa podkarpackiego i świętokrzyskiego. W celu kwalifikacji zmiennych objaśniających do tego modelu (masy oraz odległości) zaproponowane zostały taksonomiczne metody syntetyzacji zmiennych.

In the article we present the outcomes of application of mutual interaction model to describe the demand for the hotel services. We suggest that the total mass of territorial (administrative) units is described on the basis of variables, which are the stimulants for generating the demand (as a peculiar measure of area tourism attractiveness). However, the distance will be described by the variables, which are considered as a destimulant of that process. In order to quantitate the variables for the model described (mass and distance), we want to propose the taxonomical methods for variable synthetizing. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Jedlińska M., Szubert-Zarzeczny U., (1994),Gospodarka turystyczna, Wydawnictwo AE, Wrocław
  2. Chojnicki Z., (1966), Zastosowanie modeli grawitacji i potencjału w badaniach przestrzenno-ekonomicznych, PAN KPZK, "Studia" t. XIV., Warszawa
  3. Sard W., (1965), Metody analizy regionalnej, wprowadzenie do nauki o regionach, PWN, Warszawa
  4. Crampan L. J., A new technique to analyze tourist markets, Journal of Economics, 1666, vol 18
  5. Grabiński T., (1991), Próba modyfikacji klasycznych modeli grawitacji, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 343
  6. Kukuła K. (red.), (1999), Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
  7. www.stat.gov.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu