BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Węgrzyn Tomasz
Tytuł
Ocena efektywności stosowania zmodyfikowanej strategii zabezpieczającej delta w latach 1996-2006
The Modified Delta Hedging Strategy - Strategy Performance Analysis Between 1996 to 2006
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2007, nr 5, s. 509-520, rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Portfel papierów wartościowych, Ochrona dóbr osobistych, Ryzyko inwestycyjne, Strategia inwestycyjna, Modele ekonometryczne
Portfolio securities, Protection of personal goods, Investment risk, Investment strategy, Econometric models
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono zmodyfikowaną strategię zabezpieczającą delta, a następnie oceniono jej efektywność w porównaniu z klasyczną strategią zabezpieczającą delta. W celu oceny efektywności zarządzania portfelem przy zastosowaniu tych strategii wykorzystano modele Treynora-Mazuy`a oraz Hendriksona-Mertona.

The modified delta hedging strategy is presented in the article. The author carries out the strategy performance analysis in comparison with the classic delta hedging strategy. In order to conduct strategy performance analysis the Treynor-Mazuy Model and the Hendriksson-Merton Model are used. The results allow to describe the modified delta hedging strategy as a better strategy than the classic one. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bierman H. Jr. (1988), Defining and evaluating portfolio insurance strategies, "Financial Analysts Journal", Charlottesville, vol. 44, iss. 3, p 85
  2. Black F., Jones R. (1987), Simplifying portfolio insurance, "Journal of Portfolio Management", New York, vol. 14, iss. 1, p 48
  3. Francis J.C. (2000), Inwestycje. Analiza i zarządzanie, Wig-Press, Warszawa
  4. Henriksson R.D., Merton R.C. (1981), On market timing and investment performance II, "Journal of Business", vol. 54, iss. 4, p 513
  5. Markowitz H.M. (1991), Portfolio Selection, Basil Blackwell
  6. Treynor J.L., Mazuy K.K. (1966), Can mutual funds outguess the market?, "Harvard Business Review", vol. 44, iss. 4, p 131
  7. Węgrzyn T. (2003), Dynamiczna alokacja aktywów z wykorzystaniem parametru delta, [w] Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, W.Ronka-Chmielowiec, K.Jajuga (red.), Wyd. AE Wrocław, Nr 991, Wrocław, s. 651
  8. Węgrzyn T. (2004), Ubezpieczanie portfela z wykorzystaniem zmodyfikowanej strategii zabezpieczającej delta, [w] Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, W. Ronka-Chmielowiec, KJajuga (red.), Wyd. AE Wrocław, Wrocław, Nr 1037, Tom 2, s. 344
  9. Węgrzyn T. (2006), Ubezpieczanie portfela w przypadku zmiennej ceny wykonania, [w] J. Gajda, R. Jadczak (red.), Badania operacyjne w praktyce, Wyd. Uniw. Łódzkiego, Łódź, s. 339
  10. Węgrzyn T. (2007), TMAI - wpływ grupowania wskaźników finansowych na uzyskiwane stopy zwrotu z budowanego portfela papierów wartościowych, [w] Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości, H.G. Adamkiewicz-Drwiłło, PWN, Warszawa, s. 394
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu