BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzywacz Jacek
Tytuł
Uwarunkowania skuteczności rozliczeń w obrocie zagranicznym przedsiębiorstw
Terms of Efficient Settlements in Foreign Turnover of Enterprises
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2003, z. 35, s. 153-165
Słowa kluczowe
Handel zagraniczny przedsiębiorstwa, Transakcje eksportowo-importowe, Obrót płatniczy
Foreign trade enterprises, Export-import transactions, Payment turnover
Abstrakt
Aktywność gospodarcza przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych wymaga dużej staranności przy określaniu warunków kontraktu oraz wyborze form płatności i partnera handlowego. Autor podkreśla rolę banków w przygotowaniu warunków kontraktu, problem bezpieczeństwa w sposobie płatności oraz konieczność dokładnej analizy treści kontraktu. Zwraca uwagę, iż dobór partnera handlowego powinien być poprzedzony zgromadzeniem wiarygodnych informacji, w czym pomoc świadczyć mogą banki i wywiadownie gospodarcze.

Enterprises economic activity on foreign markets demands huge precision while qualifying conditions of contract and the choice of form of payment as well as tradesman. The author underlines the role of banks in preparing contract conditions, the problem of security in forms of payments as well as necessity of precise analysis of contents of the contract. The author also pays attention to the correct choice of a tradesman. In that case, we should gain credible information from banks and other points of economic information. (A.Ł.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu