BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Korol Tomasz
Tytuł
Dynamiczny i statyczny model prognozowania upadłości spółek giełdowych - analiza porównawcza wyników sztucznych sieci neuronowych
Dynamic and Static Bankruptcy Prediction Model of Stock Equity Companies - Comparative Analysis of the Neural Network Effectiveness
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2006, nr 1, s. 189-198, tab., wykr., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Badania naukowe, Metody prognozowania, Sieci neuronowe, Spółki akcyjne, Upadłość przedsiębiorstwa
Scientific research, Forecasting methods, Neural networks, Joint stock companies, Enterprise bankruptcy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zaprezentowano prognozowanie upadłości spółek giełdowych w Polsce. Skupiono się na rozważaniach nad możliwością wykorzystania dynamicznego, statycznego oraz dynamiczno-statycznego ujęcia wskaźników finansowych w modelu sztucznej sieci neuronowej. Badaniu przeprowadzono na 74 spółkach akcyjnych notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

This article is about prediction of the bankruptcy of stock equity companies in Poland. Author has concentrated on widening the deliberation of the use of artificial intelligence in predicting the financial crisis of the companies in Poland by the use of both: rate of change of financial ratios mid static values of financial ratios. In the research 74 Polish stock equity companies have been used. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Appenzeller D.. Szarzeć K., Prognozowanie zagrożenia upadłością polskich spółek giełdowych, "Rynek Terminowy", nr 1, 2004.
  2. Gajdka J.. Stos D.. Ocena kondycji finansowej polskich spółek publicznych w okresie 1998-2001, [w:] Czas na pieniądz, Zarządzanie finansami. Mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw t. 1. (red.) Zarzecki D., Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.
  3. Korol T.. Dynamiczny model prognozowania upadłości spółek giełdowych notowanych na WGPW. [w:] Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami, (red.) Zarzecki D.. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
  4. Korol T.. Prusak B., Upadłość przedsiębiorstw a wykorzystanie sztucznej inteligencji, monografia, CeDeWu, Warszawa 2005.
  5. Michaluk K.. Problemy prognozowania upadku przedsiębiorstwa, [w:] Finanse i Bankowość, część II - opracowanie zespołowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecin 1998.
  6. Pieńkowska M.. Przewidywanie kryzysu, Nowe Życie Gospodarcze, nr 13, 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu