BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jonas Krzysztof (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Koncepcja oceny funkcjonowania OFE na podstawie analizy wskaźnikowej
The Concept of OFE Performance Evaluation Based on an Analysis of Indicative
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2006, nr 1, s. 165-179, tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Fundusze emerytalne, Analiza wskaźnikowa, Analiza finansowa, Wskaźniki finansowe
Pension funds, Ratio analysis, Financial analysis, Financial indicators
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono instrumenty stosowane w analizie finansowej pod kątem możliwości ich zastosowania w ocenie funkcjonowania funduszy emerytalnych w Polsce. Zaprezentowano następujące wskaźniki analizy finansowej: rotacji, wydajności, zadłużenia, rentowności, wartości rynkowej i przyrostu aktywów. Weryfikacja tych wskaźników pozwoliła na wyodrębnienie najistotniejszych działań jakimi były maksymalizacja wartości dla uczestnika.

This paper is the review of financial analysis tools with regard to their applicability to evaluation of OFEs' performances. The verification allows to prepare a set of indicators based on the selected factors which are the most important from the members point of view - maximalisation of value of their premiums. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Drucker P.. Menedżer skuteczny. Biblioteka nowoczesności, AE Kraków. Czytelnik. Kraków 1994
  2. Mikulec M.. Budowa miernika efektywności zarządzania zmianą w kopalniach węgla kamiennego w Polsce, [w:] Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, pod red. Adama Nalepki, Tarnów 2004
  3. Słownik języka polskiego PWN. redakcja naukowa Szymczak M., Warszawa 1978 rok
  4. Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U nr 139 z późn. zm.)
  5. Załącznik nr 2 do normy nr 8. Biuletyn nr 43, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Warszawa, marzec 2000
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu