BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chmieliński Paweł
Tytuł
Informacja jako zasób w procesie rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej
Information as a Resource in the Development Process of Rural Entrepreneurshp
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 2, s. 52-56, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość lokalna, Rozwój przedsiębiorczości, Wieś, Polityka informacyjna, Modernizacja obszarów wiejskich
Local entrepreneurship, Entrepreneurship development, Village, Information policy, Modernisation of the rural area
Uwagi
summ.
Abstrakt
Podjęto próbę zaakcentowania roli, jaką spełnia informacja dla rozwoju obszarów wiejskich, a szczególnie w procesie kształtowania się sektora małych firm wiejskich. Rozważania teoretyczne poparte zostały wynikami badań przeprowadzonych w 2006 r. w Zakładzie Polityki Społecznej i Regionalnej IERiGŻ-PIB. (skróc. oryg. streszcz.)

The study is primarily aimed at outlining and determining the role of the information as a factor affecting rural entrepreneurship, particularly after Poland's accession to the European Union. Research findings presented in the paper are based on the findings from survey conducted by the Department of Social and Regional Policy of IERiGŻ-PIB in 2006. The survey covered 76 deliberately selected villages whose socio-economic characteristics were representative of rural areas across Poland. Non-agricultural economic activities play a prominent role in stimulating economic growth and alleviating social consequences of transition to the market economy as such income accounts for a significant share in the budgets of rural households. As a result of socio-economic and technological changes information became an important factor for the rural population in the decision process to take up and pursue non-agricultural economic activities, and also to find external financial resources for starting and development of new economic entities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Chmieliński P. 2006: Wspieranie przedsiębiorczości w działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. [W:] Przedsiębiorczość w teorii i praktyce, red. M. Strużycki. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, s. 171.
  2. Cramer G. L., Jensen C. W., Southgate D. D. 2000: Agricultural Economics and Agribusiness. John Wiley and Sons Inc., New York, s.78.
  3. Fazlagić A. 2002: Geneza i perspektywy zarządzania wiedzą. Problemy Jakości nr 10, s. 26.
  4. Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego. Raport o rozwoju społecznym. 2002: UNDP Warszawa, s. 13-21.
  5. Skowronek-MielczarekA. (red.). 2003: Przedsiębiorstwo - przedsiębiorczość - rynek. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, str. 214.
  6. Strużycki M. 2002: Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania europejskie. Difin, Warszawa, str. 109-113.
  7. Woolcock M., Narayan D. 2000: Social Capital: Implications for Development Theory, Research and Policy. The World Bank Research Observer, vol. 15, no 2, s.228.
  8. Wierzbicki A.P. 1997: Wpływ informacji jako zasobu na stosunki społeczne i gospodarcze w krajach rozwiniętych. Integracja europejska w obliczu ery informacyjnej (postindustrialnej). Instytutu Rozwoju i Studiów Strategicznych, Raport nr 46, s.56.
  9. Wierzbolowski J. 2000: Dematerializacja produkcji i rola państwa w rozwoju współczesnego przemysłu. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, nr 1-2, s. 18.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu