BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Idzikowska Gabriela, Burnos Krzysztof
Tytuł
Zapewnienie niezależności w systemie badania sprawozdań finansowych w aspekcie regulacji międzynarodowych i projektu regulacji polskich
Independence in the statutory audit system
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2008, t. 46, nr 102, s. 21-37, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Sprawozdanie finansowe, Badanie sprawozdań finansowych
Accounting, Financial statements, Audit of financial statement
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł przedstawia znaczenie niezależności w polskim systemie badania sprawozdań finansowych w kontekście zmian regulacji prawnych wprowadzonych Dyrektywą 2006/43/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 roku w sprawie ustawowego badania rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Nowe zasady wprowadzają szereg wymogów zapewnienia niezależności zarówno na poziomie pracy biegłego rewidenta, jak i organów nadzorujących jego pracę. Niezależność została rozpoznana przez regulatorów jako kluczowy atrybut pracy biegłego rewidenta. (abstrakt oryginalny)

The paper targets the presentation of the weight of independence in the statutory audit system after the implementation of new legal regulation by Directive 2006/43/EC on statutory audit of annual accounts and consolidated accounts, amending Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC. The new rules implement the independence requirements both at the auditor's work level and the oversight bodies level. The regulators recognized the independence as a key feature of auditor's performance. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Code of Ethics for Professional Accountants, IFAC, 2005, 2006.
 2. Directive 2006/43/EC on statutory audit of annual accounts and Consolidated ac-counts and amending Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC, Dziennik Urzędowy UE Nr L 157/87.
 3. Dudek J., (2006), Niezależność biegłego rewidenta - istotny element etyki wykonywania zawodu, „Rachunkowość - audytor" , nr 1/2006.
 4. Hayes R., Dassen R., Schilder A., Wallage P., (2005), Principles of Auditing. An Introduction to International Standards of Auditing, Prentice Hall, Great Britain.
 5. Kodeks Etyki Zawodowej Biegłych Rewidentów, Biuletyn KIBR, Warszawa 2002.
 6. Konrath L.F., (2002), Auditing - A Risk Approach, South-Western Thomson Learning, Canada.
 7. Krzywda D. (red.), (2005), Rewizja sprawozdań finansowych, SKwP, Warszawa.
 8. Mautz R.K., Sharaf H. A., (1961), The Philosophy of Auditing, AAA, Sarrasota.
 9. Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej, SKwP i KIBR, Warszawa 2005.
 10. Normy Wykonywania Zawodu Biegłego Rewidenta, Biuletyn KIBR nr 61, Warszawa 2005.
 11. XIII Dyrektywa Wspólnoty Europejskiej z dnia 10 kwietnia 1984 roku, Dziennik Urzędowy WE Nr L 126/20.
 12. Projekt ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym z dnia 10 października 2008 roku. [13] Selected issues in relation to financial statement audits, European Federation of Accountants, październik 2007.
 13. Słownik Języka Polskiego, (1992), t. II, PWN, Warszawa.
 14. Sucher P., Bychkova S., Vaivadiene D., (2000), Auditor Independence: A Comparative Analysis of Economies in Transition, materiały konferencyjne: EAA Congress, Monachium.
 15. Ustawa z dnia 19 października 1991 roku o badaniu i ogłaszaniu sprawozdań finansowych oraz o biegłych rewidentach i ich samorządzie, Dz.U. nr 111 z 1992 r.
 16. Ustawa z dnia 13 października 1994 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, Dz.U. nr 121 z 1994 r.
 17. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości - stan prawny na dzień 17 kwietnia 2008 roku, Dziennik Urzędowy Nr 63 z 17 kwietnia 2008 roku, poz. 393.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu