BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dolata Małgorzata, Lira Jarosław
Tytuł
Rozwój sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej w Polsce w latach 1990-2005 i jego prognoza na lata 2006-2008
The Development of Water Supply System, Sewage System and Gas Network in Poland in Years 1990-2005 and its Forecast for 2006-2008
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 2, s. 69-73, bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Infrastruktura gospodarcza, Infrastruktura wsi, Sieć wodociągowa
Economic infrastructure, Rural infrastructure, Water supply network
Uwagi
summ.
Abstrakt
Dokonano pomiaru zmian, jakie miały miejsce w Polsce w wyposażeniu w sieć wodociągową, kanalizacyjną i gazową oraz przedstawiono prognozę na trzy kolejne lata. W analizowanym okresie miał miejsce znaczący, systematyczny wzrost rozwoju badanych elementów infrastruktury w Polsce, a jego szacunki na lata 2006-2008 przewidują dalszy równomierny przyrost długości wszystkich sieci. (skróc. oryg. streszcz.)

The measurements of changes in equipment in water supply system, sewage system and gas network as well as their forecast for the next three years were done in this paper. The significant and systematic growth of investigated infrastructure elements in rural areas took place in the analyzed period and. Its estimates for years 2006-2008 indicate the further steady increase of length of all systems. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bank Danych Regionalnych. GUS, Warszawa 2007.
  2. Dolata M., Łuczka-Bakula W. 2005: Stan i kierunki rozwoju infrastruktury gospodarczej obszarów wiejskich Wielkopolski. Wydawnictwo AR w Poznaniu, Poznań.
  3. Stańko S. 1999: Prognozowanie w rolnictwie. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
  4. Zeliaś A. 1997: Teoria prognozy. PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu