BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Drejerska Nina
Tytuł
Strukturalne aspekty zatrudnienia i bezrobocia ludności wiejskiej powiatu otwockiego
Structural Aspects of Rural Inhabitants' Employment and Unemployment in the Otwock Poviat
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 2, s. 81-85, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Struktura zatrudnienia, Bezrobocie na wsi, Wiejski rynek pracy
Employment structure, Unemployment in rural area, Rural labour market
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono analizę zawodów i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich powiatu otwockiego z punktu widzenia zapotrzebowania na reprezentowane przez nich umiejętności na lokalnym i regionalnym rynku pracy. Strukturę zawodową osób bezrobotnych zaprezentowano na tle zawodów nadwyżkowych, zrównoważonych i deficytowych na poziomie powiatu oraz województwa mazowieckiego. Kwalifikacje osób zatrudnionych rozpatrywano natomiast od strony ich zgodności z wykonywaną faktycznie pracą. Analiza ta udowodniła strukturalny charakter bezrobocia ludności wiejskiej, czyli innymi słowy niedopasowanie, w tym przypadku pod względem zawodowym, podaży do popytu na siłę roboczą. (oryg. streszcz.)

In the paper there was presented analysis of occupations and qualifications of rural inhabitants ' in the Otwock poviat from the perspective of demand for these kind of skills on the local and regional labour market. Occupational structure of unemployed persons was shown on the background of surplus, balanced and deficit occupations on the level of the poviat and the Mazowieckie voivodship, while qualifications of employed persons were investigated form the perspective of their compatibility with real work. This analysis proved structural character of rural inhabitants ' unemployment, which in this case means occupational mismatch between labour supply and demand. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Pojęcia stosowane w statystyce publicznej. 1995-2007: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie, [http:// www.stat.gov.pl/definicje/].
  2. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie otwockim w I półroczu 2006. 2006: Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku, Otwock.
  3. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie mazowieckim w I półroczu 2006. 2006: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Warszawa.
  4. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie mazowieckim w 2005 roku. 2006: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Warszawa.
  5. Socha M., Sztanderska U. 2000: Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 15.
  6. Sopocka-Szczapa H. 2006: Zawody nadwyżkowe, deficytowe i wykazujące równowagę w województwie mazowieckim. Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa, 12, 31-32.
  7. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dziennik Ustaw 2004 nr 99, poz. 1001, 3.
  8. Zatrudnienie na obszarach wiejskich: wypełniania luki w zatrudnieniu. 2006: Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego, Bruksela, dnia 21.12. 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu