BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziemianowicz Ryta Iwona
Tytuł
Podatki obciążające rolnictwo i ich wpływ na rozwój lokalny
Taxation of Agriculture and its Influence on Local Development
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 2, s. 86-91, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Rozwój lokalny, Podatki lokalne, Podatek rolny
Agriculture, Local development, Local taxes, Agricultural tax
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zaprezentowano, jak podatki obciążające rolnictwo mogą wpływać na wysokość dochodów samorządów lokalnych. Dochody te są jednym z ważniejszych instrumentów rozwoju lokalnego. Ze względu na szczególną konstrukcję polskiego systemu opodatkowania rolnictwa, przedmiotem analizy jest przede wszystkim podatek rolny.

The article presents in which way the taxation of agriculture can influence on the level of local government income, which is one of the most significant instruments of local development. In view of particular construction of the Polish agricultural taxation system, subject of analysis is, above all, the rural tax. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brol M. 2006: Polityka dochodowa gminy jako narzędzie interwencjonizmu, samorządowego. [W:] Zachowania decyzyjne podmiotów gospodarczych. D. Kopycińska (red.) Printgroup, Szczecin, 179-183.
 2. Dziemianowicz R. 2007: Efektywność systemu opodatkowania rolnictwa. Białystok (maszynopis).
 3. Dziemianowicz R., Przygodzka R. 2003a: Funkcje podatków i ocena ich sprawności w rolnictwie. [W:] Kierunki reformy polskiego systemu podatkowego. A. Pomorska (red.). Wydawnictwo UMCS, Lublin, 443.
 4. Dziemianowicz R., Przygodzka R. 2003b: Znaczenie podatku rolnego w rozwoju obszarów peryferyjnych. [W:] Regiony peryferyjne w perspektywie polityki strukturalnej Unii Europejskiej. A. Boltromiuk (red.). Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, 196-210.
 5. Etel L. 2003: Podatek od nieruchomości rolny i leśny. Komentarz. Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa, 52-58.
 6. Gieorgica J.P., Gorzelak G. 1992: Gmina - Przedsiębiorczość - Promocja. Uniwersytet Warszawski, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Warszawa, 19.
 7. Hunek T. 1991: Uwarunkowania strategii rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce. IRWiR, PAN, Warszawa, 19-20.
 8. Kłodziński M. 1999: Aktywizacja gospodarcza obszarów wiejskich. IRWiR PAN, Warszawa.
 9. Kornberger-Sokołowska E. 2001: Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Liber, Warszawa, 71-73.
 10. Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich 2005, GUS, Warszawa, 200-201.
 11. Swianiewicz P. 2004: Finanse lokalne - teoria i praktyka. Municypium SA, Warszawa, 29-31.
 12. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r., Nr 94, poz.431, ze zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu