BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Firlej Krzysztof (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Niedziółka Arkadiusz (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Agritourism as a Factor of Local Development in the Małopolska Region
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 2, s. 92-96, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój regionalny, Rynek turystyczny, Agroturystyka
Regional development, Tourism market, Agrotourism
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo małopolskie
Małopolskie Voivodeship
Abstrakt
Przedstawiono przedsiębiorczość agroturystyczną jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich województwa małopolskiego. Omówiono różne rodzaje aktywności wśród rolników prowadzących gospodarstwa agroturystyczne. Szczególnie dwa rodzaje tej aktywności mają istotne znaczenie: organizowanie się w stowarzyszeniach agroturystycznych oraz inne postaci samoorganizacji rolników. Ten drugi rodzaj aktywności (współpraca) dotyczy zwykle podsyłania nawzajem turystów oraz aktywności na polu wspólnej promocji agroturystyki. Przeasiębiorczość agroturystyczna w badanych gospodarstwach agroturystycznych przejawia się także znajomością języków obcych przez ich pracowników oraz zamiarem pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej na rozwój usług agroturystycznych. (skróc. oryg. streszcz.)

The article presents the results of research on the agrotourist entrepreneurship. Such entrepreneurship is understood, among other things, as rural service providers' inclination towards self organization of agrotourist associations, willingness to cooperate with farmers running agrotourism farms, foreign language skills and intention of making use of European Union funds. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Informacja o stanie agroturystyki w Polsce 2006: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Departament Prognozowania i Analiz. Warszawa, s. 10 (Załącznik 1).
  2. Kłodziński M. 2006: Aktywizacja społeczno - gospodarcza gmin wiejskich i małych miast, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, s. 75.
  3. Makarski S. 2002: Przedsiębiorczość w agrobiznesie, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Warszawa, s. 15.
  4. Niedziólka A. 2006: Wpływ samorządów lokalnych na rozwój usług agroturystycznych w wybranych gminach województwa małopolskiego [W:] Regionalne aspekty rozwoju turystyki pod red. M. Jalinika, Agencja Wy-dawniczo-Edytorska EkoPress, Białystok, s. 218.
  5. Palusiński R. 2005: Samorząd lokalny a rozwój turystyki, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 22.
  6. Prawno - finansowe uwarunkowania prowadzenia usług turystycznych na polskiej wsi po akcesji do UE. Poradnik praktyczny 2004: Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Oddział w Krakowie, Kraków, s. 69.
  7. Turystyka wiejska czynnikiem ożywienia terenów wiejskich. Raport. Diagnoza efektywności ekonomicznej polskiej agroturystyki. 2001: Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Oddział w Krakowie, Kraków 2001, s. 95.
  8. Żmija J. 1999: Przedsiębiorczość w agrobiznesie a rozwój obszarów wiejskich w Regionie Małopolski, Czuwajmy, Kraków 1999, s. 27; 159.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu