BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Iwaszkiewicz Zenon, Boczek Zbigniew
Tytuł
Tendencje społeczno-ekonomiczne na polskiej wsi w okresie transformacji rynkowej
Socio-Economic Tendencies in Polish Rural Areas in Market Transition Period
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 2, s. 105-108, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Wieś, Indywidualne gospodarstwa rolne, Modernizacja obszarów wiejskich, Rozwój społeczno-gospodarczy
Agriculture, Village, Individual arable farms, Modernisation of the rural area, Social economic development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono różnorodne aspekty dotyczące indywidualnego sektora gospodarstw rolnych, wynikających ze zmian społeczno-ekonomicznych, jakie zaszły w Polsce w latach dwutysięcznych. Szczególną uwagę poświęcono takim czynnikom, jak: poziom zatrudnienia, procesy migracyjne, przemiany agrarne, sytuacja ekonomiczna gospodarstw i działalność pozarolnicza.

Transition period in Poland in nineties caused many important changes in socio-economic life in rural areas. Positive element is connected with better agrarian structure especially in North region of Poland where we observed more state farms before market reforms. Negative elements are connected with higher non-efficient employment, and structural hidden unemployment. Moreover one can notice following problems; rapid decease of farms profitability, lack of investment capital, very low education level, lack of proposals for out of agriculture employment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Agrobiznes i obszary wiejskie: szanse, nadzieje, obawy. 2003: Materiały konferencji międzynarodowej, Szczecin.
  2. Aktywność ekonomiczna ludności związanej z rolnictwem. 1997:. Część I, GUS, Warszawa.
  3. Ludność związana z rolnictwem. 2005: Część II, GUS, Warszawa.
  4. Przemiany agrarne. 2005: GUS, Warszawa.
  5. Stankiewicz B., Piwowarski A. 1998: Przekształcenia strukturalne w rolnictwie regionu szczecińskiego w latach dziewięćdziesiątych. [W:] Problemy gospodarki żywnościowej Polski w perspektywie wstąpienia do Unii Europejskiej. Międzynarodowa konferencja naukowa. AR Szczecin.
  6. Stankiewicz B, Piwowarski A. 1996: Uwagi dotyczące przekształceń rolnictwa szczecińskiego na tle czynników gospodarczo-społecznych. [W:] Regionalne przemiany strukturalne rolnictwa w procesie transformacji gospodarczej. Materiały konferencji międzynarodowej. Szczecin.
  7. Wybrane elementy sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych i zamierzenia na przyszłość. 1997: GUS, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu