BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kacprzak Marzena
Tytuł
Poradnictwo zawodowe w działaniach urzędu pracy w Piszu
Vocational Advisory in the Labour Offices Activities in Pisz
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 2, s. 128-131, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Praca, Urzędy pracy, Doradztwo personalne, Bezrobocie, Rynek pracy
Labour, Labour offices, Personnel consulting, Unemployment, Labour market
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie usług poradnictwa zawodowego w działaniach urzędu pracy w Piszu. Powiatowe urzędy pracy będąc instytucją państwową, której podstawowym celem jest przeciwdziałanie bezrobociu i łagodzenie jego skutków, stanowią główny komponent środowiska instytucjonalnego realizującego usługi wobec bezrobotnych w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. (skróc. oryg. streszcz.)

The aim of the paper is to present vocational advisory services in the activities of the Labour Office in Pisz. Poviat Labour offices are state institutions, which the main goal is unemployment preventing and alleviating its : They are the most important components of institutional environment realizing services for unemployed within vocational agency and vocational advisory. Vocational advisory, as a process of supporting e, plays essential role because nowadays professional life demands continual learning and development, kind of advisory works out new work methods, new instruments of cooperation with a client. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bańka A. 2003: Zawodoznawstwo, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy. Wyd. PRINT-B, Poznań.
 2. Długokęcka M. 2001: Usługi turystyczne jako forma aktywizacji gospodarczej obszarów wiejskich. Praca doktorska napisana w Katedrze Polityki Agrarnej i Marketingu SGGW, Warszawa.
 3. Długokęcka M. 2006: Poradnictwo zawodowe w powiecie grójeckim. [W:] L. Pałasz (red.). Potencjał rozwojowy obszarów wiejskich w aspekcie wstąpienia Polski do UE. Tom 11. Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce. Szczecin.
 4. Kargulowa A. 2006: O teorii i praktyce poradnictwa. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Lelińska K. 2006: Zawodoznawstwo w planowaniu kariery. Wyd. Ochotnicze Hufce Pracy, Komenda Główna, Warszawa, s. 24.
 6. Program Operacyjny "Zatrudnienie i integracja społeczna". Wstępny projekt. 2005: Wyd. Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa.
 7. Region - Profil społeczno-gospodarczy.
 8. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dz. U z 2004 r. Nr 99 poz. 1001 ze zm.
 9. [www.pisz.pl]. Gospodarka gminy.
 10. [www.pisz.pl]. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu. 2006: Pisz.
 11. [www .infoobywatel.gov.pl]
 12. [www.praca.gov.pl]. Nowe trendy w poradnictwie zawodowym.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu