BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Juszczyk Sławomir
Tytuł
Perspektywy zarządzania bezpieczeństwem w bankach spółdzielczych
The Perspectives of Safety Management Cooperatives Banks
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 3, s. 109-115, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Banki spółdzielcze, Zarządzanie bezpieczeństwem, Metody biometryczne
Cooperative banks, Safety management, Biometry methods
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autor zaprezentował wyniki badań dotyczące przemian w zakresie bezpieczeństwa w bankach. Uwzględnił aspekty zabezpieczeń o charakterze organizacyjnym i fizycznym oraz te, które dotyczą urządzeń elektronicznych. Omówił także wybrane wątki związane z wykorzystaniem metod biometrycznych w zarządzaniu bezpieczeństwem w bankach. Aurtykuł powstał na podstwie badań własnych autora, przeprowadzonych w latach 2006-2007 w bankach spółdzielczych powiatu piotrkowskiego oraz w banku komercyjnycm na terenie Piotrkowa Trybunalskiego. W badaniach zastosował metodę wywiadu z prezesami i dyrektorami banków oraz pracownikami merytorycznymi z zakresu bezpieczeństwa i informatyki.

Due to decreasing of number the cooperative banks and increasing number of their branches and commission agent office^ in villages, assurance the safety of personnel and financial means will rise. The important element of security will be using in practice by the cooperative banks the experience of the commercial banks. In the nearest years the rising of safety in the banks will be achieved first of all by using more and more perfect electronic equipment, with more and more better educated security staff. In safety management in banking will increased the meaning of biometrical technology. Probably in the future will be more and more common using the biometrical credit cards. Especial attention, apart of using the fingerprints, geometry shape of face and hands, is paid to using especial features of eye 's iris. Taking to account decreasing of the banking service costs by the decreasing of employment and increasing of meaning the electronic banking, the safety operations have to be maximal improved and overtaken, so the electronic banking based on remote services could be safe and become in the future, according to the general trends, the main access canal to possibly the biggest number of banking products. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dolecki S. 2007: Najsłabsze ogniwo. Jak zabezpieczyć "łatwą kasę". Bank, nr 3.
 2. Drylewski J. 2007: Nowocześni strażnicy: oko i dłoń. Bank, nr 3.
 3. Dworakowski W. 2007: (Nie)bezpieczeństwo. Bank, nr 3.
 4. Grzywacz J. 2004: Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem. Wyd. Delfin, Warszawa.
 5. Hołownia P. 2007: Zrozumieć także klienta. Bank, nr 3.
 6. Kołodziej E. 2007: Rola banków spółdzielczych w rozwoju obszarów. Warszawa.
 7. Masiukievvicz P., Szałas T. 2002: Zarządzanie bankiem, aspekty praktyczne. Wyd. Arteria Ltd., Warszawa.
 8. Matyaszek A., Banach A. 2007: Przede wszystkim bezpiecznie. Bank, nr 3.
 9. NBP, 2004: Sytuacja finansowa banków w 2003 r. Synteza. Warszawa.
 10. Orzechowski Ł. 2007: Mądry przed szkodą. Bank, nr 3.
 11. Praca zbiorowa (red. Jaworski W. i Zawadzka Z.). 2005: Bankowość. Poltext, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu