BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kasztelan Paweł
Tytuł
Koncentracja produkcji mleka w Polsce w latach 2004-2006
Concentration of Milk Production in Poland during the Period 2004-2006
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 3, s. 116-119, rys., bibliogr. 2 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja mleka, Koncentracja produkcji
Milk production, Concentration of production
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zaprezentowano zagadnienia związane z koncentracją produkcji mleka w Polsce, po jej przystąpieniu do Unii Europejskiej. Zostały one omówione na przykładzie gospodarstw produkujących mleko na potrzeby przemysłu mleczarskiego. W latach 2004-2006 proces koncentracji produkcji mleka przebiegał w Polsce bardzo intensywnie. W ciągu dwóch lat liczba gospodarstw produkujących mleko zmniejszyła się o 24%, a wielkość produkcji towarowej z jednego gospodarstwa wzrosła o 50%. Duże zmiany w koncentracji produkcji nie wpłynęły na zmiany jej rozlokowania na terenie kraju. W przyszłości należy spodziewać się dalszego ograniczenia liczby producentów mleka do poziomu poniżej 200 tys.

The main purpose of the article was to present the problem of dairy production concentration in Poland during the period 2004-2006. Analyse was based on data concerning the farms delivering milk to dairy processing industry. During the researched period the milk production concentration process was very intensive. Throughout those two years the total number of farms delivering to processing decreased by 24% when the average deliveries per farm increased by 50%. Significant changes in milk production concentration haven't been accompanied by significant changes in its regional dissemination. It can be expected that in the nearest future, the total number of dairy farms will decrease below the level of 200 thousand farms. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Kasztelan P. 2006: Limitowanie produkcji mleka w Polsce - ocena po dwóch latach działania systemu. Przegląd Hodowlany nr 5/2006.
  2. Malak-Rawlikowska A. 2005: Ekonomiczne i organizacyjne skutki wprowadzenia systemu regulacji produkcji mleka w wybranych krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Wydawnictwo SGGW, Warszawa. [www. arr.gov.pl].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu