BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Morawczyński Rafał, Rogoda Bogdan
Tytuł
Rola środowiska naukowego w promowaniu nowych technologii na przykładzie Krakowa
The Role of the Academic Community in Promoting New Technologies (on the Example of Kraków)
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 622, s. 29-46, bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Nowe technologie, Nauka, Transfer technologii, Innowacyjność, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego, Park nauki i technologii
High-tech, Science, Technology transfer (TT), Innovative character, Economic literature analysis, Science and Technology Park
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Kraków
Cracow
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono rolę, jaką pełnią krakowskie ośrodki naukowe oraz indywidualnie pracownicy naukowi w rozwoju nowych technologii i transferowaniu ich do biznesu. Zaprezentowano inicjatywę krakowskiego środowiska naukowego - powołanie Krakowskiego Parku Technologicznego, oraz omówiono związki środowiska akademickiego z biznesem.

The contemporary economy develops and expands through information technology and modern technology generally. Sectors based on advanced technology have a higher than average return on capital invested. But Polish firms are limited in the developmental research they can conduct themselves - only one third of R&D expenditure in Poland comes from private capital. There is therefore a growing role for public universities and the acadmic community to elaborate new technology and make it available to business. (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Acs Z.J., Small Firms and Economic Growth [w:] Small Business in the Modern Economy, P.H. Admiral (ed), Blackwell Publ. Inc.; Cambridge, Oxford, 1996.
 2. Acs Z.J., Audretsch D.B., Feldman M.P., R&D Spillovers and Recipient Firm Size, "Review of Economics and Statistics" 1994, vol. 76.
 3. Czynniki sukcesu inkubatorów i parków technologicznych w Polsce, pod red. W. Boruckiego i W. Przybylskiej-Kapuścińskiej, Poznań 1995.
 4. Dobiegała-Korona B., Ocena poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw, "Gospodarka Narodowa" 1996, nr 8-9.
 5. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w latach 1994-1996, GUS, Warszawa 1998.
 6. Industry Clusters. Progress Report, Department of Economic and Community Development, Hartford, February 2001.
 7. Karmowska-Kuźniarska J., Park nauki i technologii w Krakowie - marzenie czy konieczność?, "Alma Mater" 1996, nr 1.
 8. Kasiewicz S., Strategie operacyjne [w:] Strategie rozwoju firmy, IFGN SGH, Warszawa 1996.
 9. Krzysztofiak K., Nowe zasady inwestowania w Krakowskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej [w:] "Krzemowa Dolina" w Krakowie, materiały konferencyjne. Wydawnictwo Fundacja Rozwoju Samorządności i Prasy Lokalnej, Kraków 2001.
 10. Kwiatkowski S., Przedsiębiorczość intelektualna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 11. Maszek M., Mała i średnia przedsiębiorczość szansą dla rodzimego High Tech, "Boss - Gospodarka. Tygodniowy Przegląd Ekonomiczno-Finansowy" 1999, nr 25.
 12. Nachlik E., Środowisko naukowe i akademickie Krakowa zapleczem dla sektora wysokich technologii [w:] "Krzemowa Dolina" w Krakowie, materiały konferencyjne, Wydawnictwo Fundacja Rozwoju Samorządności i Prasy Lokalnej, Kraków 2001.
 13. Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 1997 r. w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Krakowie, Dz.U. z 1997 r., nr 135, poz. 912.
 15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Krakowie, Dz.U. z 1999 r., nr 16, poz. 143
 16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Krakowie. Dz.U. z 2000 r., nr 115, poz. 1199.
 17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Krakowie, Dz.U. z 2001 r., nr 30, poz. 330.
 18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Krakowie, Dz.U. z 2001 r., nr 107, poz. 1171.
 19. Schanze T., Transfer technologii w Anglii, "Innowacje" 2000, nr 7.
 20. Stawasz E., Innowacje a mała firma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999.
 21. Tomaszek W., Namiastka pierwiastka, czyli rzecz o krzemowej dolinie w Krakowie, "Nowe Państwo" 2000, nr 43.
 22. Wasilewski L., Kwiatkowski S., Kozłowski J., Nauka i technika dla rozwoju, Ośrodek Przetwarzania Informacji, Warszawa 1997.
 23. Wierzbicki A., Integracja Polski ze wspólnotą euroatlantycką wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego, "Gospodarka Narodowa" 1998, nr 1.
 24. Wiszniewski W., Innowacyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz", Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu