BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chojnacki Janusz
Tytuł
Strategiczne zmiany w przedsiębiorstwie opartym na wiedzy
Źródło
Przegląd Organizacji, 2008, nr 9, s. 30-34, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie wiedzą, Zarządzanie strategiczne, Zarządzanie przez cele, Cele przedsiębiorstwa, Struktura organizacyjna
Knowledge management, Strategic management, Management by objectives, Corporate objectives, Organisational structure
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono innowacyjne rozwiązanie strategicznej reorganizacji oparte na teorii strukturyzacji z wykorzystaniem podejścia systemowego i uniwersalnych modeli kierowania w przedsiębiorstwie podążającym drogą efektywnego zarządzania wiedzą. Zwrócono szczególną uwagę na określanie wielopoziomowych celów i hierarchii planów determinujących powodzenie rozwoju badanego podmiotu gospodarczego. Przedstawiona teoria przeniosła możliwość tworzenia innowacji w zakresie zarządzania (przedsiębiorstwem) z obszaru metody prób i błędów w sferę wykorzystywania przejrzystych wzorców. Podano kompleksową definicję systemu uwzględniającą poza dwoma relatywnymi charakteryzującymi system parametrami – przestrzenią i czasem także trzeci – jego potencjał energetyczny (w tym wiedzę). Przedstawiono także nowatorską definicję celu systemu (przedsiębiorstwa). (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. BLANCHARD K., Przywództwo wyższego stopnia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  2. CLARKE L., Zarządzanie zmianą, Gebethner i Ska, Warszawa 1997.
  3. LENDZION J.P., Partycypacja pracowników w zarządzaniu strategicznym w przedsiębiorstwach francuskich, materiały na konferencję naukową "Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego - doświadczenia krajowe i zagraniczne", Łódź 2003.
  4. MÜLLER U.R., Szczupłe organizacje, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997.
  5. PERECHUDA K. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
  6. SIENKIEWICZ P., Geneza i rozwój koncepcji holistycznych i systemowych we współczesnej nauce, Zeszyty Naukowe AON nr 1(50), 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu