BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piskiewicz Lucyna
Tytuł
Konsumpcja w gospodarstwach domowych Austrii - różnice regionalne
Consumption in households in Austria. Regional differences
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2008, nr 6, s. 50-57
Słowa kluczowe
Statystyka regionalna, Konsumpcja gospodarstw domowych, Produkt krajowy brutto (PKB), Rozwój regionalny
Regional statistics, Consumption in household, Gross domestic product (GDP), Regional development
Uwagi
Zawiera tabele: [1] Produkt krajowy brutto (ceny bieżące) w Austrii wg regionów w latach 1999 oraz 2003-2005, [2] PKB na 1 mieszkańca Austrii wg regionów w latach 1999 oraz 2003-2005, [3] Wskaźnik zatrudnienia i stopa bezrobocia w Austrii wg regionów w latach 1999, 2003 i 2005 (w %), [4] Dochód do dyspozycji brutto na 1 mieszkańca w sektorze gospodarstw domowych w Austrii wg regionów w latach 1999, 2003 i 2005, [5] Struktura wydatków konsumpcyjnych w Austrii wg regionów w latach 1999 i 2005.
Kraj/Region
Austria
Austria
Abstrakt
Autorka zauważa, że w gospodarstwach domowych w Austrii występują dość znaczne różnice regionalne w poziomie i strukturze wydatków konsumpcyjnych. Ograniczenie wydatków niezbędnych (na żywność i utrzymanie mieszkania) wpłynęło jej zdaniem na poprawę zaspokojenia pozostałych grup potrzeb konsumpcyjnych prawie we wszystkich regionach kraju. Jednocześnie struktury wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych z poszczególnych krajów związkowych wskazują, że stosunkowo najmniej korzystne wzory konsumpcji realizowane są przez gospodarstwa z Burgenlandu, Karyntii i Styrii. Pozytywne zmiany w konsumpcji w badanym okresie zaszły zwłaszcza w gospodarstwach domowych z Tyrolu i Salzburga, aczkolwiek w najlepszej sytuacji pod względem realizowanej konsumpcji są gospodarstwa domowe mieszkające w regionie wiedeńskim – podsumowuje autorka.

Austria belongs to the richest and economically most stable countries of the European Union. Nevertheless, there can be noted regional differences both in socioeconomic development and in consumption held by households. Regional differences in consumption are reflected in the level and pattern of expenditure. Household budget surveys show that the most favourable situation in terms of consumption is in case of households from the Vienna region, and worse situation is in case of families living in Burgenland, Carinthia and Styria. One may also note favourable changes occurred in consumption over the years covered by the survey, particularly among households residing in Tyrol and Salzburg. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu