BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baruk Jerzy
Tytuł
Wiedza w procesach innowacyjnych
Knowledges innovation processed
Źródło
Problemy Jakości, 2008, nr 9, s. 10-14, summ.
Słowa kluczowe
Procesy innowacyjne, Organizacje oparte na wiedzy, Zarządzanie wiedzą
Innovation processes, Knowledge-based organisations, Knowledge management
Uwagi
Zawiera rysunek: [1] Spirala wiedzy - sposoby jej przekształcania
Abstrakt
W niniejszym artykule przedstawiono wybrane aspekty zarządzania wiedzą i działalnością innowacyjną, które - w dobie dynamizacji i globalizacji rynków - mają zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania i rozwoju każdej organizacji. To dzięki innowacjom wdrażanym w poszczególnych obszarach swojej działalności wiele firm zwiększa swoje obroty, doskonali organizację i wchodzi na nowe rynki zbytu. Warunkiem koniecznym rozwoju działalności innowacyjnej jest zatem sprawny system zarządzania ukierunkowany na tworzenie wiedzy, dzielenie się wiedzą i jej materializację w innowacjach rewolucjonizujących rynki.

In this publication the author discusses chosen aspects of knowledge and innovation activity management, which • in conditions of globalization of market - have fundamental importance for functioning and development of each organi zation. One of these conditions indispensable to development of innovation activity is efficient management system. Explaining the role of knowledge in innovation processes, the author pays particular attention on presenting: • essence of knowledge and knowledge management,knowledge spiral, • process organization as the factor favouring growth of knowledge and innovativeness, • team approach to creation innovation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Baruk, Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wydawnictwo Adam Marszałek w Toruniu, Toruń 2006, s. 23.
 2. E. Geisler, A typology of knowledge management: strategic groups and role behavior in organizations, "Journal of Knowledge Management" 2007, nr 1.
 3. W. Grudzewski, I. Hejduk, Kierunki rozwoju zarządzania a globalizacja /w:/ Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w warunkach globalizacji, red. J. Lewandowski, Wyd. „Elipsa", Łódź 2000, s. 6.
 4. W. Grudzewski i I. Hejduk, Projektowanie systemów zarządzania, Difin, Warszawa 2001, s. 378.
 5. M. Haffer, R. Haffer, Przedsiębiorczość jako dominująca logika zarządzania przedsiębiorstwem na przełomie wieków /w:/ Przedsiębiorstwo na przełomie wieków, red. B. Godziszewski, M. Haffer, M. Stankiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2001, s. 253.
 6. I. Nonaka i H. Takeuchi, Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000, s. 80-81.
 7. O co chodzi w tzw. zarządzaniu wiedzą?, „Zarządzanie na Świecie" 2000, nr 12, s. 35-36.
 8. Th. Peters, R. H. Waterman,. Poszukiwanie doskonałości w biznesie, Medium, Warszawa 2000, s. 45-61.
 9. A. Piesiak, P. Świeboda: Po prostu to zróbmy! Unia Europejska i wyzwanie innowacyjności: rekomendacje dla nowych państw członkowskich. Raport demos EUROPA - Centrum Strategii Europejskiej; http:www.demoseuropa.eu., s. 9.
 10. Przedsiębiorstwa potrzebują „właścicieli procesów", „Zarządzanie na Świecie" 2000, nr. 1, s. 28-34.
 11. G. A. Rummler i A. P. Brache, Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa 2000, s. 153.
 12. Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wydawnictwo Adam Marszałek w Toruniu, Toruń 2006, s. 155 i dalsze.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-8651
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu