BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sojak Sławomir, Dąbrowska Paulina
Tytuł
Marka w sprawozdawczości finansowej - wyniki badań
Brand in financial statements - research results
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2008, t. 46, nr 102, s. 111-134, bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Wartość przedsiębiorstwa, Sprawozdawczość finansowa, Marka
Accounting, Enterprise value, Financial reporting, Brand
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozwój gospodarki rynkowej przyniósł zaostrzenie walki konkurencyjnej i spowodował wzrost niepewności oraz zmienności warunków, w których funkcjonują przedsiębiorstwa. Na rynku pojawiła się ogromna liczba produktów wykazująca podobne cechy funkcjonalne. Zasobem, który pozwala odróżnić produkty firmy od oferty konkurencji jest marka. Jest ona niepowtarzalna i trudna do imitacji, dzięki czemu stanowi podstawowe narzędzie walki z naśladowcami i konkurencją. Marka nabiera coraz większego znaczenia. W wielu przypadkach jest najcenniejszym składnikiem majątku firmy, a jej wartość nierzadko przekracza sumę pozostałych aktywów. Dobrze zarządzane i znane marki przynoszą swoim właścicielom ogromne korzyści w postaci opłat licencyjnych, są również coraz częstszym przedmiotem transakcji handlowych, powodując zmiany w wynikach finansowych firm. Marka daje nieograniczone możliwości w pozyskiwaniu dodatkowych dochodów. W artykule przedstawiono wyniki badań, których celem było ustalenie informacji o marce wykazywanych w raportach rocznych polskich spółek z 2006 roku i porównanie ich z informacjami ujawnianymi w roku 2003. Badania wykazały, w jakim tempie rośnie zainteresowanie marką przez polskie przedsiębiorstwa. Analizy raportów rocznych polskich spółek z 2003 oraz 2006 roku informują, że zakres ujawnień na temat marki znacznie się zwiększył. (abstrakt oryginalny)

Development of market economy brought hard competition and caused increasingly uncertainty and changes conditions for companies. On the market appeared huge amounts of products with similar functional features. Brand is a resource which allows a product to be differentiated from competitive goods. Brand is unique and hard to imitate, which is why it is a main tool in struggle with competition. Brand is more and more important nowadays. In many cases brand is the most valuable asset, and its value outstrips all other assets. Well known and valuable brands provide long-term advantages for their owners like license interest, they are also increasingly the subject of commercial transactions, which causes changes in companies' financial results. Brand gives unlimited possibilities in creating additional income. The paper presents results of research on information about brand presented in Polish companies' annual reports from 2006 compared with information from 2003. The research has shown increasing interest in branding. Analysis of Polish companies' annual reports for the years 2003 and 2006 has shown significant increase in the scope of disclosed information about brand. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Altkorn J. (1999), Strategia marki, PWE, Warszawa.
 2. Cort D.C., Leithner M.G., Loch M.A. (1999), Brand leverage, ,,The McKinsey Quarterly", nr 2.
 3. Doyle P. (2001), Shareholder value-based brand strategies, ,,Brand Management", nr 1, wrzesień.
 4. Frederick F. Reichheld (2003), The one number you need to grow, ,,Harvard Business Review", grudzień.
 5. Gierusz J., Paszkiewicz A. (2006), Ujawnianie kapitału marki w rachunkowości - wyniki badań empirycznych, [w:] Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, SKwP Rada Naukowa, nr 32 (88).
 6. Haig M. (2003), Brand failures, Kogan Page, London.
 7. Haigh D. (2000), Brand Valuation; Measuring and Leveraging your Brand, Institute of Canadian Advertising, May.
 8. Jasicki K. (2004), Postrzeganie polskiej marki w krajach Unii Europejskiej. Raport z badań, Polska Agencja Rozwoju przedsiębiorczości, Warszawa.
 9. Józefowicz B. (2005), Marka i jej znaczenie w przedsiębiorstwie, „Przegląd Organizacji", nr 4.
 10. Józefowicz B. (2007), Proces budowania marki w świetle doświadczeń polskich przedsiębiorstw, maszynopis powielony pracy doktorskiej, UMK, Toruń.
 11. Kotler P. (2005), Marketing, REBIS, Poznań.
 12. Kotler P., Pfoertsch W. (2006), B2B. Brand management, Springer.
 13. Marki polskie, Ranking najcenniejszych polskich marek 2007, [w:] Dodatek do „Rzeczpospolitej" z dnia 6 grudnia 2007 roku.
 14. Marcinkowska M. (2000), Kształtowanie wartości firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
 15. Mazurkiewicz P. (2008), Grupa W. Kruk na celowniku, „Rzeczpospolita", 6 maja, nr 105.
 16. Panfil M., Szablewski A. (red.) (2006), Metody wyceny spółki. Perspektywa klienta i inwestora, Poltext, Warszawa.
 17. Paszkiewicz A. (2002), Kapitał marki - pojęcie i wycena przy zastosowaniu metodologii firmy Interbrand, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, nr l.
 18. Paszkiewicz A. (2004), Wycena i monitorowanie zmian wartości marki w oparciu o rynkowa wartość firmy, Zeszyt Naukowy Uniwersytetu Gdańskiego, Rachunkowość i analiza ekonomiczna. Wybrane problemy, nr 3, Sopot.
 19. Paszkiewicz A. (2005), Wycena marki na podstawie opłat licencyjnych, Zeszyt Naukowy Uniwersytetu Gdańskiego, Rachunkowość i analiza ekonomiczna. Wybrane problemy, nr 2, Sopot.
 20. Paszkiewicz A. (2007), Wycena marki na podstawie premii cenowych, Zeszyt Naukowy Uniwersytetu Gdańskiego, Zagadnienia Ekonomiki Przemyślu, nr 2, Sopot.
 21. Radawiecka E., Foremna-Pilarska M., (2007) Problematyka identyfikacji marki i jej ujęcia w bilansie, [w:] Rachunkowość w teorii i praktyce
 22. Gabrusewicz W. (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 23. Reed J. (2007), Marka ważniejsza od produktu, „Gazeta Prawna", nr 115, czerwiec.
 24. Teresiński D. (2005), Marka za markę. Rozmowa z prof. dr hab. Wojciechem Gasparskim, dyrektorem Centrum Etyki Biznesu, „Przegląd Organizacji", nr 4.
 25. Urbanek G.(2002), Zarządzanie marką, PWE, Warszawa.
 26. Urbanek G. (2004), Wycena marki, „Rachunkowość", nr 10.
 27. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, Dz.U. z 2003 r. nr 119, poz.1117, z pózn. zm.
 28. Waśkowski Z. (2002), Strategia marki, [w:] Mruk H. (red.), Strategie marketingowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu