BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zalega Tomasz
Tytuł
Gospodarstwa domowe o niepewnych dochodach a teorie konsumpcji
Households Earning Uncertain Incomes in the Light of Consumption Theories
Źródło
Ekonomista, 2008, nr 6, s. 747-775, tab., bibliogr. 47 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa domowe, Budżet gospodarstwa domowego, Niepewność, Teoria konsumpcji
Households, Budgets of households, Uncertainty, Consumption theory
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja spojrzenia na kwestie konsumpcji gospodarstw domowych o niepewnych dochodach w ujęciu tradycyjnych oraz współczesnych teorii konsumpcji. Skoncentrowano się wyłącznie na ekonomicznych teoriach konsumpcji, pomijając całkowicie koncepcje marketingu, zwłaszcza zintegrowane i empiryczne modele zachowania konsumentów z zakresu consumer behaviour, uważanego za interdyscyplinarną dziedzinę wiedzy. Objęto analizami konsumpcję gospodarstw domowych o niepewnych dochodach, z osobami bezrobotnymi w swoim składzie w latach 2000 – 2006. Dane statystyczne pochodzą z GUS. W artykule skoncentrowano się na sytuacji dochodowej, prezentując miesięczne dochody per capita, informacje dotyczące poziomu miesięcznych wydatków na osobę i ich dynamikę. Przeanalizowano strukturę rzeczową wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych o niepewnych dochodach. Dochody i wydatki przedstawiono w ujęciu nominalnym i realnym. Podsumowanie rozważań i ważniejsze wnioski kończą niniejszy artykuł. (abstrakt oryginalny)

Consumption in households that earn uncertain incomes, seen in the light of traditional and contemporary, strictly economic consumption theories is presented in the article. Empirical models that belong to the domain of consumer behavior studies were not included. Empirical data on 2000-2006 were supplied by Poland's Statistical Office and describe consumption in households comprising unemployed persons. Analysis entails monthly incomes and expenditures per capita and their dynamics. Earnings and expenditures are analyzed in nominal and real terms. More important conclusions are presented in the final part of the article. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Alderfer C.P., Existence, Relatedness and Growth, Free Press, New York 1972.
 2. Ando A., Modigliani E, The Life-Cycle Hypothesis of Saving: Aggregate Implication and Tests, "American Economic Review" 1963, t. 53.
 3. Arrow J.K., Hurwicz L., Reduction of Constrained Maxima to Saddle-Point Problems, University of California Press, Berkeley 1956.
 4. Bańbuła R, Oszczędności i wybór międzyokresowy - podejście behawioralne, Materiały i Studia NBP, zeszyt 208, Warszawa 2006.
 5. Bąk E., Elastyczne formy zatrudnienia, Biblioteka Monitora Prawa Pracy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006.
 6. Becker G.S., The Economic Approach to Human Behavior, The University of Chicago Press, Chicago-London 1976.
 7. Becker G.S., Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, PWN, Warszawa 1990.
 8. Browning M., Crossley T.E., The Life Cycle Model of Consumption and Saving, The Institute of Fiscal Studies, WPO 2001, 1/15, maj.
 9. Browning M., Lusardi A., Household Saving: Micro Theories and Micro Facts, "Journal of Economic Literature", grudzień 1996, vol. XXXIV.
 10. Cambell J.Y., Deaton A., Why is Consumption So Smooth?, "The Review of Economic Studies" 1989, vol. 56, nr 3.
 11. Chamberlin E.H., Monopolistic or Imperfect Competition?, "Quarterly Journal of Economics" 1937, nr 51.
 12. Carroll Ch.D., The Buffer Stock Theory of Saving: Some Macroeconomics Evidence, Brookings Papers of Economic Activity 1992.
 13. Carroll Ch.D, The Buffer-Stock Theory of Saving and the Life-Cycle/Permanent Income Hypothesis, "The Quarterly Journal of Economics" 1997, vol. 112, nr 1.
 14. Deaton A., Saving and Liquidity Constraints, "Econometrica" 1991, vol. 59, nr 5.
 15. Deaton A., Understanding Consumption, Oxford University Press, Oxford 1992.
 16. Duesenberry J.S., Income, Saving and the Theory of Consumer Behavior, Harvard University Press, Harvard-Cambridge Mass. 1952.
 17. Encyklopedia - Prawo nie tylko dla prawników, Park, Bielsko Biała 2002.
 18. Flavin M.A., The Adjustment of Consumption to Changing Expectations About Future Income, "The Journal of Political Economy" 1981, vol. 89, nr 5, październik.
 19. Galbraith J.K., Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna, PWN, Warszawa 1991.
 20. Hall R.E., Stochastic Implication of the Live Cycle-Permanent Hypothesis: Theory and Evidence, "The Journal of Political Economy" 1978, vol. 86, nr 6.
 21. Hurwicz L., The Design of Mechanisms for Resource Allocation, "American Economic Review" 1956, nr 63.
 22. Hurwicz L., Richter M.K., Ville Axioms and Consumer Theory, "Econometrica" 1978, nr 4.
 23. Kahneman D., Tversky A., Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk, "Econometrica" 1979, vol. 47, nr 2, marzec.
 24. Katona G., Psychological Economics, Elsevier Scientific Publishing Company, Amsterdam-London-New York 1975.
 25. Kozłowski P, Gospodarska nieformalna w Polsce. Dynamika i funkcje instytucji, INE PAN, Warszawa 2004.
 26. Leibenstein H., Poza schematem homo oeconomicus, PWN, Warszawa 1988.
 27. Leland H.E., Swing and Uncertainty: The Precautionary Demand for Saving, "The Quarterly Journal of Economics" 1968, vol. 82, nr 3.
 28. Lesourne J.,A Theory of the Individual for Economic Analysis, North Holland Publishing Company, Amsterdam 1977.
 29. Maslow A.H., Theory of Human Motivation, w: People and Productivity, red. R.A. Sutermeister, McGraw-Hill Book Company, New York 1963.
 30. Max-Neef M., Human Scale Development. Conception, Application and Further Reflections, Apex Press, New York-London 1991.
 31. Mayer T., Permanent Income, Wealth and Consumption: A Critique of the Permanent Income Theory, the Life-Cycle Hypothesis and Related Theories, University of California Press, Berkeley 1972.
 32. McClellan D.C., Power: the Inner Experience, Halstead, New York 1975.
 33. Modigliani E, Ando A.K., The "Live Cycle" Hypothesis of Saving: Aggregate Implications and Tests, "American Economic Review" 1963, vol. LIII.
 34. Modigliani E, Brumberg E., Utility Analysis and the Consumption Function: An Interpretation of Cross-Section Data, w: Post-Keynesian Economics, red. K.K. Kurihary, Rutgers University Press, New Brunswick 1990.
 35. Ostasiewicz W., Niepewność i ryzyko, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2003.
 36. Philipson J.B., Consumption Standards and Housing, Annals of American Academy of Political and Social Science, vol. 190, Current Developments in Housing, New York 1937.
 37. Robinson J.V, The Economics of Imperfect Competition, second edition, Macmillan, London 1969.
 38. Romer D., Makroekonomia dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 39. Rothman R.A., Working. Sociological Perspectives, Prentice Hall, New York 1987.
 40. Sagan A., Modele zachowań konsumentów, http://www.cem.pl/artyk009.html z dnia 18.06.2004 r.
 41. Shefrin H.M., Thaler R.H., The Behavioral Life-Cycle Hypothesis, "Economic Inquiry" 1988, nr 26.
 42. Thaler R.H., The Psychology of Economics Conference Handbook, "Journal of Business" 1986, vol. 59, nr 4, Part 2.
 43. Współczesne systemy partyjne wybranych państw europejskich, red. M. Grzybowski, A. Zięba, Wydawnictwo Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1996.
 44. Zalega T, Wpływ globalizacji na rynek pracy, "Nowe Życie Gospodarcze" 2003, nr 4.
 45. Zalega T, Konsumpcja - podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2007.
 46. Zalega T, Mikroekonomia, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2008a.
 47. Zalega T, Konsumpcja w gospodarstwach domowych o niepewnych dochodach, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008b.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0013-3205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu