BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Babczuk Arkadiusz
Tytuł
Problem deficytu i długu publicznego w przedkeynesowskiej myśli ekonomicznej
Deficit and Public Debt in the Light of Pre-keynesian Thought
Źródło
Ekonomista, 2008, nr 6, s. 777-797, bibliogr. 62 poz.
Słowa kluczowe
Finanse publiczne, Dług publiczny, Historia myśli ekonomicznej, Deficyt budżetowy
Public finance, Public debt, History of economic thought, Budget deficit
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
Dług publiczny stanowił przedmiot zainteresowania kierujących finansami państwowymi oraz myślicieli jeszcze na długo przed ukształtowaniem się nauki ekonomii. Akceptację kredytu publicznego można znaleźć w merkantylizmie, chociaż w XVIII wieku ponownie pojawiają się liczne głosy sprzeciwu. Szczególnie negatywnie odnosili się do takiej możliwości twórcy angielskiej szkoły liberalnej. Pierwsze głosy usprawiedliwiające przejściowe korzystanie z kredytu publicznego można znaleźć w dorobku C.F. Bastable’a. Pełną akceptację umiarkowanego zadłużania się władz państwowych, zwłaszcza w związku z koniecznością ponoszenia wydatków o charakterze nadzwyczajnym, wyrażali natomiast ekonomiści szkoły historycznej, której aktywność przypada na drugą połowę XIX wieku. Podejmowali oni polemikę w tym zakresie z ekonomistami z szeroko pojętej szkoły neoklasycznej. (abstrakt oryginalny)

Managers of public finances and thinkers were interested in public debt long time before economic theory started to be formulated. Initially negative attitude to public debt was a consequence of theological criticism of financial usury. For the first time public debt as instrument of public finance management was accepted by mercantilists. In first half of XIX century most economists, especially representatives of the English liberal school, were strong against creation of public debt. One of the first economist who justified temporary public credit was C.F. Bastable. In the second half of XIX century public debt was accepted by representatives of historical school. They argued with neoclassical economists, who were against the practice of incurring public debt. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M., Historia ustroju i prawa polskiego, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 1994.
 2. Bastable C., Public Finance, Macmillan and Co. Ltd., London 1895.
 3. Bastiat E, Economic Harmonies, Library of Economics and Liberty, 1999, http://www.econlib.org/library/Bastiat
 4. Berkeley G., A Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge, Oxford University Press, Oxford 1998.
 5. Brownlee H., Allen E., Economics of Public Finance, Prentice-Hall, New York 1953.
 6. Buchanan J., Public Principles of Public Debt: A Defense and Restatement, Library of Economics and Liberty, Indianapolis 1999, http://www.econlib.org/library/buchanan/buchCv2cl.html.
 7. Burkhead J., Równowaga budżetowa, w: Teoria i polityka stabilizacji koniunktury. Wybór tekstów, red. A. Szeworski, PWE, Warszawa 1975.
 8. Chalmers T., On Political Economy in Connection with the Moral State and Moral Prospects of Society, W. Collins, Edinburgh 1826.
 9. Chojna-Duch E., Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2002.
 10. Churchman N., David Ricardo on Public Debt, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2001.
 11. Coates W, Report of the Committee on National Debt and Taxation, "Journal of the Royal Statistical Society" 1927, vol. 90, nr 2.
 12. Dalton H., Zasady skarbowości, Wydawnictwo K. Rutskiego, Łódź 1948.
 13. Delumeau J., Reformy chrześcijaństwa w XVI i XVII, t. 1: Narodziny i rozwój Reformy protestanckiej, PAX, Warszawa 1986.
 14. Dokumenty Soborów Powszechnych, tom II, Wydawnictwo WAM, Kraków 2002.
 15. Eagly R., Tax Incidence in Ricardian Analysis, "Public Finance" 1983, vol. 38, nr 2.
 16. Fogelin R, Berkeley and the Principles of Human Knowledge, Routledge, London 2001.
 17. Goff Le J., Sakiewka i życie: gospodarka i religia w średniowieczu, Wydawnictwo MARABUT, Gdańsk 1995.
 18. Halban L., Lichwa w nauce i prawie kościelnym do Soboru Wienneńskiego (1311 r.), Uniwersytet Jana Kazimierza, Lwów 1926.
 19. Hansen A., Fiscal Policy and Business Cycles, Norton, New York 1941.
 20. Hargreaves E., The National Debt, Edward Arnold, London 1930.
 21. Harris S., The National Debt and the New Economics, McGraw-Hill Book Co., New York 1947.
 22. Hirst F., Free Trade and Other Fundamental Doctrines of the Manchester School: Set Forth in Selections from the Speeches and Writings of Its Founders and Followers, Harper and Brothers, London 1903. Hollander S., The Economics of David Ricardo, Heinemann Educational Books Ltd., London 1979.
 23. Hume D., Essay IX: On Public Credit, w: Essays and Treatises on Several Subjects, vol. 1., London 1764.
 24. Hume D., Essays, Moral, Political, and Literary, Liberty Fund Inc., Indianapolis 1987.
 25. Jevons W, Richard Cantillon and the Nationality of Political Economy, w: Principles of Economics, Macmillan and Co. Ltd., London 1905.
 26. Kimmel L., Federal Budget and Fiscal Policy 1789-1958, Brookings Institute, Washington D.C.1958.
 27. Leroy-Beaulieu P, Traite de la science des finances, Guillaumin et Cie, Paris 1906.
 28. Lipiński E., Historia powszechnej myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa 1968.
 29. List F, The National System of Political Economy, Longmans Green and Co., London 1909, http://www.econlib.org/library/YPDBooks/List
 30. Lerner A., The Burden of the National Debt, w: Income, Employment and Public Policy, red. L. Metzler, WW Norton &. Company Inc., New York 1948.
 31. Macauley T., The History of England from Accession of James the Second, vol. 4, Harper Brothers, New York 1902.
 32. Macdonald J., A Free Nation Deep in Debt: The Financial Roots of Democracy, Princeton University Press, Princeton 2006.
 33. Malthus T., An Essay on the Principle of Population: A View of its Past and Present Effects on Human Happiness; with an Inquiry into Our Prospects Respecting the Future Removal or Mitigation of the Evils which It Occasions, John Murray, London 1826.
 34. Marshall A., Principles of Economics, Macmillan and Co. Ltd., London 1920, http://www.econlib.org/library/Marshall
 35. McCord Wright D., The Economic Limit and Economic Burden of an Internally Held National Debt, "Quarterly Journal of Economics", listopad 1940.
 36. Meade J., Mr. Lerner on 'The Economics of Control' "Economic Journal", kwiecień 1945.
 37. Meade J., Is the National Debt a Burden?, "Oxford Economic Papers" 1958, vol. 10, nr 2.
 38. Mill J.S., Zasady ekonomii politycznej i niektóre jej zastosowania do filozofii społecznej, PWN, Warszawa 1965.
 39. Montesąuieu Ch. de, The Spirit of the Laws, Hafner Editions, New York 1949.
 40. O'Driscoll G., Economics as a Coordination Problem: The Contributions of Friedrich A. Hayek, Sheed Andrews and McMeel Inc., Kansas City 1977.
 41. Pigou A., A Study in Public Finance, Macmillan and Co. Ltd., London 1928.
 42. Poniatowicz M., Dług publiczny w systemie finansowym jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2005.
 43. Ratchford B., The Burden of a Domestic Debt, "American Economic Review" 1942, vol. 32.
 44. Ratchford B., American State Debt, Duke University Press, Durham 1941.
 45. Ricardo D., On the Principles of Political Economy and Taxation, John Murray, London 1821.
 46. Ricardo D., Works and Correspondence of David Ricardo, Cambridge University Press, Cambridge 1951-1973.
 47. Roberts R., Ricardo's Theory of Public Debt, "Economica" 1942, vol. 9, nr 35.
 48. Roberts R., Thomas Chalmers on Public Debt, "Economica" 1945, vol. 12, nr 46.
 49. Romanow Z., Historia myśli ekonomicznej w zarysie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1999.
 50. Say J., Traktat o ekonomii politycznej, PWN, Warszawa 1960.
 51. Shaviro D., Do Deficits Matter?, University of Chicago Press, London 1997.
 52. Shoup C., Ricardo on Taxation, Columbia University Press, New York 1960.
 53. Sismondi S. de, Nowe zasady ekonomii politycznej czyli o bogactwie i jego stosunku do ludności, PWE, Warszawa 1955.
 54. Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. II, PWN, Warszawa 1954.
 55. Spencer H., The Man Versus The State, with Six Essays on Government, Society, and Freedom, Williams and Norgate, London and Edinburgh 1884.
 56. Spychalski G., Myśl społeczno-ekonomiczna starożytności i średniowiecza, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000.
 57. Stuart J., An Inquiry into the Principles of Political Economy, London 1767.
 58. Strzeszewski Cz., Katolicka nauka społeczna, Wydawnictwo KUL, Lublin 1994.
 59. Taylor E., Historia rozwoju ekonomiki, Wydawnictwo Delfin, Lublin 1991.
 60. Wicksell K., Finanztheoretische Untersuchungen, G. Fischer, Jena 1896.
 61. Wagner A., Finanzwissenschaft, t. l, C.E Winter, Leipzig 1877.
 62. Zabieglik S., Adam Smith, Wiedza Powszechna, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0013-3205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu