BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żwirbla Adam
Tytuł
Metody analizy progu rentowności produkcji wieloasortymentowej
The methods of break even analysis for multiple production
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2008, t. 46, nr 102, s. 165-203, bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Rentowność produkcji, Rentowność, Wskaźniki rentowności, Analiza koszty-produkcja-zysk
Accounting, Profitability of production, Profitability, Profitability index, Costs-production-pprofit analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Prawie każdą produkcje w dzisiejszych czasach charakteryzuje ogromna złożoność i różnorodność. Istnieje wiec potrzeba doskonalenia analizy CVP, a często oczekuje się nowych, lepszych narzędzi badawczych. W artykule podjęto próbę przedstawienia i wyjaśnienia istoty funkcjonujących w literaturze koncepcji stosowanych w analizie koszt-wolumen-zysk w przypadku produkcji wieloasortymentowej. Autor artykułu pragnie także wyjaśnić dyskusyjny problem współzależności między strukturą sprzedaży a progiem rentowności produkcji wieloasortymentowej. (abstrakt oryginalny)

Almost every production is nowadays characterized by great complexity and diversity. Therefore the methods of CVP analysis need to be improved and new, better research tools must be developed. This article attempts to present and explain the concepts in using cost-volume-profit analysis for a multiproduct company. The author of this article also tries to explain the controversial problem of interdependence between the structure of production and the break even point for multiple production. (original asbtract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartosiewicz S (1978), Ekonometria. Technologia ekonometrycznego przetwarzania informacji, PWE, Warszawa.
 2. Bażańska T., Nykowska M. (1997), Zbiór zadań z matematyki dla studentów wyższych uczelni ekonomicznych, KWANTUM, Warszawa.
 3. Buk H.(red. 2005), Sprawozdawczość i analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo AE im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 4. Cebrowska T. (red.) (2005), Rachunkowość finansowa i podatkowa), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Czubakowska K., Gabrusewicz W., Nowak E. (2006), Podstawy rachunkowości zarządczej, PWE, Warszawa.
 6. Cwiąkała-Małys A., Nowak W. (1999), Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 7. Ćwiąkala-Małys A., Nowak W. (2001), Zastosowanie metody segmentacji do wielowymiarowej analizy koszty-wolumen-zysk (CVP), Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 5(61), SKwP, Warszawa.
 8. Ćwiąkała-Małys A., Nowak W.(2005), Zarys metodologiczny analizy finansowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 9. Dębski W. (2005), Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Dobija M. (2001), Rachunkowość zarządcza i controlling, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.6 [11] Drury C. (1998), Rachunek kosztów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Dudycz T. (2000), Analiza finansowa, Wydawnictwo AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 12. Dudycz T., Wrzosek S. (2000), Analiza finansowa. Problemy metodyczne w ujęciu praktycznym, Wyd. AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 13. Duraj J. (red.) (2006), Metody oceny projektów gospodarczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 14. Hamrol M. (red.) (2007)Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Ujęcie sytuacyjne, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
 15. Jakubczyc J. (2008), Metody oceny projektu gospodarczego. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 16. Jaruga A.A., Nowak W.A., Szychta A. (2001), Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź.
 17. Jarugowa A., Maić W., Sawicki K. (1990), Rachunek kosztów, wyd. III zmienione i poprawione, PWE, Warszawa.
 18. Jarugowa A., Sobańska L, Sochacka R. (1991), Metody kalkulacji. Koszty, ceny, decyzje, wyd. I, PWE, Warszawa.
 19. Karmańska A. (red.) (2006), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 20. Kiziukiewicz T. (red.) (20Q3),Zarządcze aspekty rachunkowości, PWE, Warszawa.
 21. Kowalczyk J., Kusak A. (2006), Decyzje finansowe firmy. Metody analizy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 22. Markowski A. (red.) (2007), Wielki słownik poprawnej polszczyzny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 23. Micherda B. (2007), Rachunek kosztów i wyników, SKwP, Warszawa.
 24. Mielcarek J. (2005), Podstawy teoretyczne koncepcji CVP (koszt-wolumen-zysk), Wydawnictwo I-BiS s.c., Wrocław.
 25. Mielcarek J. (2006), Analiza wrażliwości w rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Target, Poznań.6 [27] Niemczyk R. (2006), Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza „UNIMEX", Wrocław. [28] Nowak E. (2001), Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Karków.
 26. Nowak E. (2005), Rachunek kosztów przedsiębiorstwa, EKSPERT Wydawnictwo i Doradztwo, Wrocław.
 27. Olzacka B., Pałczyńska-Gos'ciniak R. (1998), Leksykon zarządzania finansami, oddk, Gdańsk. [31] Pawłowski Z. (1978), Ekonometria, PWN, Warszawa.
 28. Rutkowski A. (2003), Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa.
 29. Sierpińska M., Jachna T. (2004), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 30. Sobańska I. (red.) (2006), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Najnowsze tendencje, procedury i zastosowanie w przedsiębiorstwach, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 31. Sojak S. (2003), Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo „Dom Organizatora", Toruń.
 32. Sołtys D. (red.) (2003), Rachunkowość zarządcza przedsiębiorstw. Rachunek kosztów, Wrocław.
 33. Szczypa P. (2007), Rachunkowość zarządcza. Klucz do sukcesu, Wydawnictwa Fachowe CEDEWU.PL, Warszawa.
 34. Świderska G.K. (red. 2003, Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, Difin, Warszawa.
 35. Wermut J. (1999), Rachunkowość zarządcza. Rachunek kosztów i wyników w podejmowaniu decyzji, oddk, Gdańsk.
 36. Żwirbla A. (2007), Rozwój metod ilościowych analizy ekonomicznej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu