BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobczak Tomasz
Tytuł
Rachunkowość w szkolnictwie wyższym Polski międzywojennej
Accounting in higher education in interwar Poland
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2008, t. 46, nr 102, s. 205-220, bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Teoria rachunkowości, Modele rachunkowości, Szkolnictwo wyższe
Accounting, Accounting theory, Models of accounting, Higher education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu była identyfikacja przedmiotów, w ramach których przekazywano wiedzę z rachunkowości w szkolnictwie wyższym Polski międzywojennej. W stosunku do niektórych szkół ustalono nazwiska osób, które prowadziły te zajęcia dydaktyczne. Rachunkowość - jako przedmiot studiów - występowała w programach nauczania wszystkich ówczesnych wyższych szkołach ekonomicznych, a także niektórych wydziałów uniwersyteckich. Wykłady z rachunkowości były prowadzone także w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Akademii Nauk Politycznych w Warszawie, Wolnej Wszechnicy Polskiej i Politechnice Lwowskiej. Zwrócono uwagę na znaczne zróżnicowanie w nazwach przedmiotów w ramach których prezentowano treści typowe dla rachunkowości. Należy przyjąć, że pewne zagadnienia rachunkowości były omawiane w trakcie wykładów z przedmiotów prawnych i skarbowych. Wykłady z rachunkowości były prowadzone przez wybitnych przedstawicieli nauki i praktyki. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article was identification of courses in which accounting was taught at higher education establishments in interwar Poland. For some of the schools the names of persons teaching such coursers were identified. Accounting - as a subject of study - was included at the time in the curricula of all higher economic schools and also of some university faculties. Lectures in accounting also were given at the Main School of Agricultural Economy, Academy of Political Sciences in Warsaw, Free Polish University and Lvov Technical University. Considerable variations were found in the names of courses in which accounting was taught. It can be assumed that certain elements of accounting were discussed during lectures on legal and fiscal matters. Lectures in accounting were run by outstanding academies and practitioners. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Akademia Handlu Zagranicznego we Lwowie, Książka Legitymacyjna nr 213/1939.
 2. Baranowski K. (1977), Oddział Wolnej Wszechnicy Polskiej w Łodzi 1928-1938, PWN, Warszawa-Łódź.
 3. Bartosiewicz S. (2006), Okruchy życia, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław.
 4. Bień W. (2007), Historia organizacji księgowych w Polsce, SKwP, Warszawa.
 5. Bolland A. (1933), Ideologja Wyższego Studium Handlowego w Krakowie, jej geneza, realizacja i perspektywy, Wyd. Wyższego Studium Handlowego w Krakowie, Kraków.
 6. Brzozowski S.M. (1993) Wydział Rolniczo-Lasowy, [w:] Politechnika Lwowska 1844-1945, Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 7. Burzymowa E., Zając K. (1975), Statystyka, ekonometria, matematyka, rachunkowość, [w:] Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu, Wyd. AE w Krakowie, Kraków.
 8. Czech A. (1997), Józef Lisak i Wyższe Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych w Katowicach, Wyd. AE w Katowicach, Katowice,
 9. Filar T. (2000) Wyższe Studium Handlowe 1925-1938, [w:] Akademia Ekonomiczna w Krakowie w latach 1925-2000, pod red. Jana M. Małeckiego, Kraków.
 10. Kaliński J. (1973), Lulek Tomasz 1878-1962, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XVIII, s. 129-130.
 11. Kołaczyk Z. (2001), Witold Skalski 1879-1961, [w:] Byli wśród nas. Wspomnienia i biogramy pod red. Zenobii Knakiewicz, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.
 12. Pamiętnik Trzydziestolecia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 1906-1936 (1938), Wyd. SGH, Warszawa.
 13. Podolska-Meducka A. (2006), Szkoła Główna Handlowa 1933-1939, [w:] Historia Szkoły Głównej Handlowej 1906-2006, Wyd. SGH, Warszawa. [14] Program Politechniki Lwowskiej na rok akademicki 1933/34 (www.lwow.com.pl/politechnika/ program33-34/plw-6.html).
 14. Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 25 lutego 1927 r. w sprawie egzaminów państwowych ze studiów prawniczych i ekonomicznych przy Wydziale Prawa i Umiejętności Politycznych Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (Dz. Urz. Min. Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego nr 5 z 1927 r., poz. 65).
 15. Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 20 styczna 1939 r. o udzieleniu Akademii Handlu Zagranicznego we Lwowie prawa nadawania stopnia magistra nauk ekonomiczno-handlowych, jako niższego stopnia naukowego (Dz. Urz. Min. Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego nr 9 z 1939 r., poz. 47).
 16. Skład osobowy. Spis wykładów i instytucji katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w roku Akad. 1938/1939, (1938), Lublin.
 17. Skrzywan S. (1967), Rachunkowość w Polsce Ludowej, [w:] Rachunkowość polska, PWE, Warszawa.
 18. Skubała-Tokarska Z. (1967), Społeczna rola Wolnej Wszechnicy Polskiej, Ossolineum, Wrocław, Warszawa, Kraków.
 19. Spis rozpraw doktorskich i magisterskich oraz prac dyplomowych przyjętych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w latach 1931/32-1932/33, (1934), ŚGH w Warszawie, Warszawa.
 20. Szkolą Główna Handlowa w Warszawie. Skład osobowy i spis wykładów na rok akademicki 1938/39, (1938), Warszawa.
 21. Szkolą Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Skład osobowy i spis wykładów na rok akademicki 1938/9, (1938) Warszawa.
 22. Szkoła Nauk Politycznych w Warszawie, Rocznik XXII oraz program nauk na XXIII rok szkolny 1937/38, (1937), Instytut Społeczny w Warszawie, Warszawa.
 23. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Spis wykładów. Rok akademicki 1934/35. Trzy trymestry, (1934), Kraków.
 24. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Spis wykładów na rok akad. 1938/1939, (1938), Wyd. UJK, Lwów.
 25. Uniwersytet Poznański. Skład Uniwersytetu i spis wykładów na rok akademicki 1935/36, (1935), Poznań.
 26. Ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o szkołach akademickich (Dz.U. R.P. z 1938 r., nr 1, poz. 6).
 27. Walczak M. (2008) Rozwój Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego w latach 1948-1972 pod kierownictwem profesora Edwarda Wojciechowskiego, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 42 (98), SKwP, Warszawa.
 28. Wyższa Szkoła Handlowa w Poznaniu, Spis wykładów na rok akademicki 1938/39, (1938), Poznań.
 29. Zarządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 23 maja 1936 r. o organizacji studiów ekonomiczno-społecznych na Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie (Dz. Urz. Ministerstwa WPiOP nr 3 z 1936 r., poz. 61).
 30. Złota Księga 80-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (2005), Wyd. HELIOM, Gliwice.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu