BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Najlepszy Eugeniusz
Tytuł
Warunki stabilności równowagi zewnętrznej krajów rozwijających się
Źródło
Ekonomista, 2008, nr 6, s. 799-816, tab., rys., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Zewnętrzna równowaga płatnicza, System finansowy, Finanse międzynarodowe, Globalizacja gospodarki
External balance of payment, Financial system, International finance, Economic globalization
Abstrakt
Autor tłumaczy, że ekspansja przepływów kapitałów globalnych na rynkach finansowych daje krajom rozwijającym się nadzieję na względnie łatwe finansowanie rosnących wydatków krajowych podmiotów sektora publicznego i prywatnego. Dlatego jego zdaniem krajowe oszczędności nie muszą już ograniczać rozmiaru kredytu krajowego, jeśli można korzystać z zasobów kapitału międzynarodowego oferowanych na rynkach światowych. Stwarza to możliwość finansowania niemalże jakichkolwiek inwestycji tych podmiotów, a także zwiększenia rozluźnienia dyscypliny finansowej i okresowego podtrzymywania rosnącego deficytu budżetowego. Wobec korzystnych warunków finansowania międzynarodowego, które ułatwiają spłatę długów lub akumulację zasobów płynnych, podmioty krajowe mogą poprawić strukturę kapitałową, a także strukturę długu publicznego. W efekcie zwiększenie udziału finansowania międzynarodowego raczej wzmacnia, a nie osłabia finanse krajów rozwijających się. Autor ostrzega jednak, że skala ekspansji kapitału globalnego na rynki wschodzące nie może być trwała w długim okresie, władze gospodarcze w tych krajach muszą być przygotowane na „odwrót" kapitału oraz znaczne pogorszenie się warunków finansowania i spadek płynności międzynarodowej.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bilski J., Międzynarodowy system walutowy, PWE, Warszawa 2006.
 2. Corsetti G., Muller G., Twin Deficits: Squaring Theory, Evidence and Common Sense, CEPR, Working Paper, listopad 2005.
 3. Das D.K., Globalization in the World of Finance, w: Ań International Finance Reader, red. Dilip K. Das, Routledge, London-New York 2003.
 4. Determinanty bilansu płatniczego w krajach europejskich, red. E. Najlepszy, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2008.
 5. Eichengreen B., Strengthening the International Financial Architecture Where Do We Stand?, ASEAN Economic Bulletin 17, sierpień 2000.
 6. Frenkel J.A., Coping with Crises in Emerging Markets , w: An International Finance Reader, red. Dilip K. Das, Routledge, London-New York 2003.
 7. Lutkowski K., Problem międzynarodowej równowagi płatniczej, "Ekonomista" 2006, nr 4.
 8. Lutkowski K., Finanse międzynarodowe, zarys problematyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 9. Najlepszy E., O źródłach deficytu obrotów bieżących Polski w okresie transformacji, w: Regionalizacja a globalizacja we współczesnym świecie, red. J. Rymarczyk, B. Drelich, W. Michalczyk, tom 2, Wrocław 2007.
 10. Rogoff K., International Institutions for Reducing Global Financial Instability, "Journal of Economic Perspectives" 13(4), Fali 1999.
 11. Rybiński K., Globalne nierównowagi, "Ekonomista" 2006, nr 4.
 12. Rybiński K., Sowa U., Global Reseryes Management, "Ekonomista" 2007, nr 4.
 13. Pietrzak B., Polański Z., Woźniak B., System finansowy w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 14. Sławiński A., Rynki finansowe, PWE, Warszawa 2006.
 15. Solorz J.K., Nowa architektura międzynarodowego systemu finansowego, w: Międzynarodowy system finansowy. Analiza instytucjonalno-porównawcza, red. J.K. Solorz, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2001.
 16. Saccomanni E, Managing International Financial Instability. National Tamers versus Global Tigers, Edward Elgar, Northampton 2008.
 17. Żyżyński J., System finansowy a gospodarka realna: między służebnością a wydawnictwem, "Ekonomista" 2006, nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0013-3205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu