BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krzemińska Urszula
Tytuł
Opodatkowanie oszczędności na rachunkach zagranicznych
Źródło
Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce, 2008, nr 9, s. 17-22
Słowa kluczowe
Podatki, Prawo podatkowe, Dyrektywy WE, Umowa o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu
Taxes, Tax regulations, EC directives, Agreement to avoid double taxation
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Autorka pisze, że swobodny przepływ kapitału między państwami członkowskimi Unii Europejskiej wymagał stworzenia sprawnego systemu opodatkowania, m.in. dochodów z lokat oszczędnościowych przez wprowadzenie procedur prawnych zapewniających wymianę między państwami członkowskimi informacji z tego zakresu. Osiągnięcie tego celu umożliwiła Dyrektywa Rady 2003/48/WE z 3 czerwca 2003 r. w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek. Autorka tłumaczy, że jej celem jest efektywne opodatkowanie przychodów z oszczędności w formie odsetek wypłaconych w jednym państwie członkowskim na rzecz właścicieli odsetek mających status rezydenta w innym państwie członkowskim - zgodnie z przepisami prawa tego ostatniego państwa. Obowiązki związane z wykonaniem niniejszej dyrektywy są realizowane przez podmioty wypłacające niezależnie od miejsca zamieszkania lub siedziby dłużnika, od którego długu powstają odsetki.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-2422
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu