BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chudak Mariusz
Tytuł
Przestrzeń turystyczno-rekreacyjna Leszna w perspektywie urbanistycznej
Tourist-Recreational Areas of Leszno in the Town Planning Perspective
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, nr 3 (1203), s. 384-392, bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Turystyka, Usługi turystyczne, Gospodarka przestrzenna
Tourism, Tourism services, Spatial economy
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Leszno
Abstrakt
Podstawowym celem artykułu jest próba wykazania - na przykładzie wybranego miasta - czy i ewentualnie w jaki sposób wprowadzenie zasad gospodarki wolnorynkowej wpłynęło na zwiększenie zainteresowania lokalnego samorządu przestrzenią turystyczno-rekreacyjną. Jednocześnie poszukuje się odpowiedzi na pytanie o rzeczywiste możliwości ekspansji sektora usług turystycznych w kontekście przyjętych do realizacji projektów urbanistycznych. (fragment wstępu)

The main aim of the paper is to prove - on the example of Leszno - whether and how the introduction of the free market economy rule influences an increasing interest of local self-government in the tourist-recreational areas. Simultaneously one seeks the answer to the question of real chances for the expansion of the tourist sector in the context of town planning projects accepted for realization. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Bernaciak A., Gaczek W.M., Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska, AE, Poznań 2001.
 2. Budner W., Lokalizacja przedsiębiorstw, AE, Poznań 2000.
 3. Chudak M., Planowanie przestrzenne a marketing gminy, "Przegląd Komunalny" 2006 nr 1.
 4. Domański R., Gospodarka przestrzenna (podstawy teoretyczne), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 5. Gaczek W.M., Zarządzanie w gospodarce przestrzennej, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Poznań 2003.
 6. Leszczycki S., Geografia a planowanie przestrzenne i ochrona środowiska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1977.
 7. Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Leszna zatwierdzony uchwałą nr XXXIX/297/93 Rady Miejskiej Leszna z dnia 7 września 1993 r.
 8. Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Leszna zatwierdzony uchwałą nr X/47/82 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lesznie z dnia 22 kwietnia 1982 r.
 9. Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Leszna zatwierdzony uchwałą nr 10/79/65 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu z dnia 12 marca 1965 r.
 10. Rouba H., Rozwój regionalny a ochrona środowiska, [w:] Ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarządzania rozwojem miast i regionów, red. T. Markowski, D. Stawasz, Wydawnictwo UL, Łódź 2001.
 11. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Leszna zatwierdzone uchwałą nr XIX/210/2000 Rady Miejskiej Leszna z dnia 9 marca 2000 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu