BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karbowiak Katarzyna
Tytuł
Jakość w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem turystycznym
Quality of Turistic Business Strategic Mangement
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 2, s. 137-142, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Turystyka, Przedsiębiorstwo turystyczne, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie strategiczne, Zarządzanie przez jakość
Tourism, Tourist enterprises, Enterprise management, Strategic management, Total Quality Management (TQM)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zaprezentowano znaczenie jakości w zarządzaniu strategicznym w przedsiębiorstwie turystycznym. Jakość zarządzania, w tym strategicznego, uznano jako warunek sprawnej i skutecznej realizacji celów przedsiębiorstwa. Jako sposób na osiągnięcie najwyższej jakości zarządzania wskazano na filozofię TQM. Analizując to podejście zwrócono uwagę na znaczenie ludzi i kultury organizacyjnej w poprawie jakości zarządzania. (skróc. oryg. streszcz.)

The article presents the importance of quality of Touristic Business Strategic Management. Quality of management, especially strategic management, is a foundation of efficient business goles achievement. The TQM philosophy was pointed as a way of reaching the highest quality management. This turned into the discovery of the importance of humans and business manners in improvement of quality of management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Jakość zarządzania przedsiębiorstwem (pod red. A. Sajkiewicz). 1999: Warszawa.
  2. Kachniewska M. 2002: Zarządzanie jakością usług turystycznych. Difin, Warszawa.
  3. Kłos Z. 1994: Wprowadzenie strategii TQM do polskich przedsiębiorstw - analiza uwarunkowań. Organizacja! Kierowanie 1.
  4. Kulczycka J. 1997: Jak konkurować jakością? Nowe życie gospodarcze, nr 25.
  5. Lisiecka K. 1998: Kultura przedsiębiorstwa jako czynnik ułatwiający zarządzanie poprzez jakość. Problemy Jakości, nr 7.
  6. Oakland J.S. 1992: Total Quality Management. Butterwarth-Heinemann, Oxford 1992. Przedsiębiorstwo turystyczne. Ujęcie statyczne i dynamiczne (pod red. G. Gołembskiego). 2007: PWE, Warszawa, s. 21-22.
  7. Sikorski C. 1998: Ludzie nowej generacji. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 13.
  8. Stabryła A. 2002: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Kraków, s. 11.
  9. Wawak T. 1995: Zarządzanie przez jakość. Kraków WIE.
  10. Zarządzanie strategiczne. Koncepcje, metody (pod red. R. Krupskiego). 1998: Wydawnictwo AE, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu