BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Francik Anna, Kosała Małgorzata
Tytuł
Inwestowanie w zasoby ludzkie jako podstawowy warunek rozwoju przedsiębiorczości
Investment in Human Resources as a Fundamental Condition of Enterprise Growth
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 622, s. 93-111, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Kształcenie menedżerów, Przedsiębiorczość, Szkolenie pracowników, Kapitał ludzki, Kształcenie ustawiczne, Inwestowanie w kapitał ludzki
Managers training, Entrepreneurship, Manpower training, Human capital, Lifelong learning, Investments in human capital
Uwagi
summ.
Abstrakt
W opracowaniu omówiono specyfikę inwestowania w kapitał ludzki. Przedstawiono porównanie pomiędzy edukacją w Polsce i w Europie, szczególny nacisk kładąc na edukację w zakresie biznesu, obejmującą poziom od ukończenia szkoły wyższej poprzez szkolenie pracownicze po programy wspierające dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W zakończeniu zaprezentowano propozycje zmian w praktyce szkoleń związanych z procesem przystąpienia do Unii Europejskiej.

Human capital is one of the most crucial factors bearing on the growth of firms and the achievement of competitive advantage. For this capital to grow, it is necessary to invest in human resources. Three main entities are involved in this investment: the state, the firm and the employee. Firstly, the article discusses the range and distribution of responsibility, investments and rewards in relation to each of these three entities. A section of the article is devoted to a comparison between education in Poland and in Europe. Particular attention is focused on education for business, ranging from the post-high school level to employee learning and education support programmes for SMEs. The article concludes with the results of research into the training market in Poland, and proposals for changes in training policy linked to the European Union accession process. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Becker G.S., Human Capital, New York 1964.
 2. Community Charter of the Fundamental Social Rights of Workers, European Community. Luxembourg 1990.
 3. Dowgiałło Z., Słownik ekonomiczny przedsiębiorcy, Wydawnictwo "Znicz", Szczecin 2000.
 4. Francik A., Pocztowski A., Wybrane problemy zatrudnienia i rynku pracy, AE w Krakowie. Kraków 1993.
 5. Jaworek M., Oszacowanie korzyści, "Gazeta Prawna" 2001, nr 86.
 6. Kiedy firmy szkolą, "Gazeta Wyborcza" 2001, nr 60.
 7. Marody M., Szanse i hamulce przemian społecznych [w:] Przystąpienie czy integracja? Polska droga do Unii Europejskiej, Fundacja Enricha Brosta przy Fundacji Friedricha Eberta, Warszawa 1998.
 8. Mujżel J., Kapitał ludzki. Stan i perspektywy, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, Raport nr 27, Warszawa 1998.
 9. Munk D., Lipsmeiser A., Objectives, Realisation and Organisation of Continuing Vocational Education and Training, CEDEOP, Thessaloniki 1997.
 10. Pendel Z., Polska zawodowa, "Gazeta Wyborcza", z 2 lutego 2001.
 11. Praca dla absolwenta, "Gazeta Wyborcza", z 30 listopada 2000.
 12. Raport pt. Polityka szkoleniowa przedsiębiorstw, Data Group i Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami, Warszawa 2001.
 13. Staruchowicz W., Po pierwsze - zarządzanie, "Rzeczpospolita" 2001, nr 68, na podstawie Ankiety Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych.
 14. Staśkiewicz T., Rynek usług szkoleniowych, II edycja raportu, Instytut Zarządzania, Warszawa 2000.
 15. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R. Jr., Kierowanie, PWE, Warszawa 2001.
 16. Study Group on Education and Training: Report - Accomplishing Europe Through Education and Training, European Commission, Luxembourg 1997.
 17. Tessaring M., Training for a Changing Society. A Report on Current Vocational Education and Training Research in Europe 1998. CEDEFOP, Thessaloniki 1998.
 18. Ustawa z dnia 25 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, Dz.U. 1998, nr 117/98, poz. 759.
 19. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz.U. 1991, nr 95/91, poz. 425.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu