BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Juzwiszyn Jacek
Tytuł
Symfonia rynku
Market symphony
Źródło
Badania Operacyjne i Decyzje, 2008, nr 3, s. 33-41, bibliogr. 14 poz.
Operations Research and Decisions
Słowa kluczowe
Rynek, Wizualizacja danych, Wizualizacja komputerowa
Market, Data visualisation, Computer visualization
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Pomysł artykułu zrodził się podczas moich kolejnych sierpniowych (2007 r.) odwiedzin Muzeum Ludwiga van Beethovena przy Bonngasse 20 w Bonn. Od 2004 roku w „cyfrowym domu Beethovena” istnieje możliwość odsłuchania i obejrzenia utworów Beethovena w całkowicie nowej trójwymiarowej interpretacji. Trójwymiarowa komputerowa wizualizacja utworów Beethovena, wyrażana jest za pomocą trójwymiarowych trajektorii wirowo-spiralnych. Ich kształt jest uderzająco podobny do trajektorii ekonomicznych jakie wyznaczają wektory dóbr o składowych: cena, ilość, czas. Trójwymiarowa wizualizacja utworów Beethovena była możliwa, ponieważ zostały napisane równania, które zamieniają zapis muzycznych dźwięków (dowolnego instrumentu) na położenie punktu w R+3. Każde zjawisko ekonomiczne przedstawione w produkcie kartezjańskim (cena, wolumen, czas) uwalnia dźwięki. W artykule autor zadaje fundamentalne pytanie: Czy słysząc dźwięki, które wydaje do dnia dzisiejszego indeks WIG20, jesteśmy w stanie efektywnie prognozować jego wartość w dniu jutrzejszym? (abstrakt oryginalny)

The idea for this article was conceived on my subsequent visit at Ludwig van Beethoven’s Museum at Bonngase 20 in Bonn in August 2007. Since 2004 in “The Digital Beethoven’s House” there has been an opportunity to listen to and watch Beethoven’s works, in totally new three-dimensional interpretation. This 3D computer visualisation of Beethoven’s works is expressed with the use of three-dimensional rotary-spiral trajectories. Their shape is strikingly similar to economic trajectories which designate vectors of goods with such components as: price, quality, and time. The 3D visualisation of the master’s works was possible due to equations which change the notation of sounds of music (of any instrument) onto the location of a point in R+3. Each economic phenomenon presented in the Cartesian product (price, volume, time) eases sounds. In the paper the author poses a fundamental question. Is it possible to forecast the value of WIG 20 for tomorrow, hearing its sounds emitted up till today? (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. GIELIS J., Inventing the circle. The geometry of nature, Geniaal Press, Antwerpen 2003.
 2. GIELIS J., A generic geometric transformation that unifies a wide range of natural an abstract shapes, American Journal of Botany 2003.
 3. JAKIMOWICZ A., Od Keynesa do teorii chaosu, PWN, Warszawa 2003.
 4. JUZWISZYN J., Zawirowany świat ekonomii. Ekonofizyczna próba pomiaru wirów równowagi. Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem (red. T. Dudycz), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wroclaw 2007.
 5. JUZWISZYN J., Eassy on econopysical formulation of the Elliott's waves, Mathematical Economics 2(9), (red. A. Smoluk), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 6. JUZWISZYN J., Precesja i nutacja jako mechanizmy zrównoważonego rozwoju. Uwarunkowania i mechanizmy zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2007.
 7. SMOLUK A., Giełda, fale Elliotta, stożki i walce (red. T. Kufel, M. Piłatowska), Dynamiczne modele ekonometryczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2003.
 8. KOESTLER A., Lunatycy, Wydawnictwo Zysk i Spółka, Poznań 2002.
 9. NEWTON R., Zrozumieć przyrodą, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 1996.
 10. OPERA J., Geometria różniczkowa i jej zastosowania, PWN, Warszawa 2002.
 11. PANEK E., Ekonomia matematyczna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000.
 12. PENROSE R., Droga do rzeczywistości. Wyczerpujący przewodnik po prawach rządzących Wszechświatem, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 2007.
 13. WOJTYNA A., Czy ekonomia nadąża z wyjaśnianiem rzeczywistości?, t. 1, (red. A. Wojtyna), Bellona, Warszawa 2001.
 14. WRÓBLEWSKI A.K., Historia fizyki, PWN, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1230-1868
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu