BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sozański Jarosław
Tytuł
Unijne regulacje zasad dobrej administracji
Źródło
Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce, 2008, nr 10, s. 24-31, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Administracja publiczna, Standaryzacja, Prawo administracyjne, Regulacje prawne
Public administration, Standardization, Administrative law, Legal regulations
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Autor zauważa, że w Europie narodowe (krajowe) modele administracji różnią się znacznie między sobą. Różne są wymagania stawiane dobrej administracji przez ustawy zasadnicze i prawo poszczególnych państw oraz instrumenty międzynarodowe (regulacje wspólnotowe, konwencje) oraz struktury międzynarodowe (organizacje, ugrupowania). Jego zdaniem w każdym modelu ustrojowym, przy obligatoryjnym respektowaniu praw człowieka, dobra administracja, obok elementów fachowo-technicznych jej funkcjonowania, powinna zawsze chronić prawa jednostek oraz harmonijnie łączyć interes indywidualny z interesem publicznym. Autor przekonuje również, że Traktat Lizboński wprowadzający jednolity i bardziej efektywny system ochrony prawnej na obszarze Unii może przyczynić się również do implementacji zasad dobrej administracji do porządków krajowych.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Boć, Prawo administracyjne, wyd. 9, Warszawa 2003, LexisNexis.
 2. Z. Bukowski i in., Ustrój samorządu terytorialnego, Toruń 2003, TNOiK.
 3. European Commission, Code of Good Administrative Behaviour. Relation with the public, Brussels 2007.
 4. F. Jasiński, Nabycie mocy prawnie wiążącej przez Kartę Praw Podstawowych. Kilka uwag teoretycznych, "Przegląd Prawa Europejskiego" nr 3/2001, s. 5-20.
 5. T. Jurczyk, Orzecznictwo ETS dotyczące praw jednostki, "Prawo i podatki w UE w praktyce" nr 6/2008, s. 26 i nast.
 6. B. Kudrycka (red.), Profesjonalizm w administracji publicznej, Białystok 2004.
 7. A. Łazowski, Ochrona praw jednostek w prawie Wspólnot Europejskich. Pozasądowe mechanizmy ochrony praw przed instytucjami i organami Wspólnot Europejskich, Kraków 2002, Zakamycze, s. 49 i nast.
 8. J. Menkes, "Uniwersalny" system ochrony praw człowieka, SM 3/1998, s. 53 i nast.
 9. E. J. Nowacka, Samorząd terytorialny w ustroju państwowym, Warszawa 2006, wyd. 2, LexisNexis.
 10. Principle of good administration in Council of Europe member states, Working Party Project Group on Administrative Law [CJ-DA], Strasbourg 2004, CJ-DA GT(2004)7.
 11. J. Sozański, Prawa człowieka w systemie prawnym Wspólnot i Unii, Warszawa 2008, PWP Iuris, s. 57 i nast.
 12. J. Sozański, Prawo Wspólnot i Unii Europejskiej, wyd. WSHiP, Warszawa 2004, s. 31 i nast.
 13. J. Symonides, Międzynarodowa ochrona praw człowieka, KiW, Warszawa 1977.
 14. J. Wakefield, Right to Good Administration, Kluwer Law International 2007.
 15. www.europa.eu.int
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-2422
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu