BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rutkowski Andrzej
Tytuł
Modyfikacje mnożników w ocenie efektywności fuzji i przejęć
Multiples modification in assessment of M&A processes
Źródło
Badania Operacyjne i Decyzje, 2008, nr 3, s. 71-87, bibliogr. 21 poz.
Operations Research and Decisions
Słowa kluczowe
Wycena przedsiębiorstwa, Analiza mnożnikowa, Fuzje i przejęcia
Enterprise valuation, Multiplier analysis, Mergers and acquisitions
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Mnożniki PE oraz EBITDA należą do najpopularniejszych mnożników wykorzystywanych w wycenie przedsiębiorstw. Pomocne są również w procesach fuzji i przejęć. Służą do szybkiej oceny atrakcyjności kandydatów do przejęć. W podstawowym podejściu mnożnikowym zakłada się prostą ekstrapolację dotychczasowych wyników finansowych. W przypadku przejęć mamy do czynienia ze znaczącymi zmianami wielkości bazowych. Dotyczy to wielkości osiągalnych przepływów pieniężnych, poziomu zadłużenia oraz ryzyka. Dlatego też konieczna jest modyfikacja przepływów pieniężnych ze względu na efekt synergii (wzrost przepływów pieniężnych), zmiany kosztu kapitału własnego oraz średniego ważonego kosztu kapitału. W przypadku mnożnika EBITDA modyfikacja wymaga uwzględnienia innych przepływów osiągalnych dla wszystkich dostawców kapitału. Mnożnik PE powinien być zmodyfikowany ze względu na zmiany przepływów pieniężnych osiągalnych dla akcjonariuszy, zmiany kosztu kapitału własnego oraz poziomu zadłużenia. (abstrakt oryginalny)

PE multiple and EBITDA multiple are the most popular multiples used in corporate valuation. These measures are used in M&A processes and in a quick assessment of attractiveness of takeover candidates. In a basic multiple approach it is assumed a straightforward extrapolation of previous financial results. In M&A cases there are many significant changes of fundamental numbers. It refers to the amount of available cash flow, debt and risk level. Therefore it is necessary to modify cash flows, paying attention to synergy effects (cash flow increase), changes of cost of equity and weighted average cost of capital. EBITDA multiple modification needs to take into consideration the changes of cash flow available to all suppliers of capital. PE multiple should be modified due to changes of cash flow available to equity holders and changes of cost of equity and debt level. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. ALFORD A., The effect of the set of comparable firms on the accuracy of the price-earnings valuation method, Journal of Accounting Research, Vol. 30, 1992.
 2. ARZAC E.R., Valuation for Mergers, Buyout, and Restructuring, Wiley, New York 2005.
 3. BENNINGA S.Z, SARIG O.H., Finanse przedsiębiorstwa, WIG-Press, Warszawa 2000.
 4. BHOJRAJ S., LEE Ch.M.C., Who Is My Peer? A Valuation-Based Approach to the Selection of Comparable Firms, Journal of Accounting Research, Vol. 40, No. 2, May 2002.
 5. DAMODARAN A., Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Assets, Wiley, New York 2002.
 6. DAMODARAN A., Applied Corporate Finance, A User's Manual, Wiley, New York 1998.
 7. FERNANDEZ P., Valuation Methods and Shareholders Value Creation, Academic Press, New York 2002.
 8. GOEDHART M., KOLLER T., WESSELS D., Valuation, Measuring and Managing the Value of Companies, Wiley, Hoboken, New Jersey 2005.
 9. HAMADA R.S., The Effects of the Firm's Capital Structure on the Systematic Risk of Common Stock, Journal of Finance, 27, 1972.
 10. JANKOWSKI W., Wycena spółek metodą mnożnikową - analiza biznesowa i statystyczna. Nasz Rynek Kapitałowy, nr 11 (145), styczeń 2003.
 11. KAPLAN S., RUBACK R., The valuation of cash flow forecasts: An empirical analysis, Journal of Finance, Vol. 51, 1995.
 12. KASIEWICZS., MĄCZYŃSKA E., Metody wyceny wartości bieżącej przedsiębiorstwa, [w:] A. Herman, A. Szablewski (red.), Zarządzanie wartością firmy, Poltcxt, Warszawa 1999.
 13. KIM M., RITTER J., Valuing IPO, Journal of Financial Economics, Vol. 53, 1999.
 14. KOLLER T., GOEDHART M., WESSELS D., The right role for multiples in valuation. The McKinsey Quarterly, March 2005.
 15. Liu J., NISSIM D., THOMAS J., Valuation Using Multiples, Journal of Accounting Research, 2002.
 16. MAUBOUSSIN M., Valuation: An Epistemological View, Strategic Investor Relation, Spring 2002.
 17. MELICH M., TuziMEK R., Metoda porównawcza, [w:] M. Panfil, A. Szablewski (red.), Metody wyceny spółki - perspektywa klienta i inwestora, Poltext, Warszawa 2006.
 18. RUTKOWSKI A., Wymierne kryterium gospodarności - zastosowanie EBITDA w ocenie kondycji finansowej firm. Nasz Rynek Kapitałowy, nr 7/8 (175/176), lipiec/sierpień 2005.
 19. RUTKOWSKI A., Zastosowanie EBITDA w wycenie kandydata do przejęcia, [w:] T. Dudycz, L. To-maszewicz, Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, Prace Naukowe Nr 1183, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 20. U.S. Bancorp Piper Jaffray, The Deal, Vol. 2, No. 25, May 3, 2004.
 21. ZARZECKI D., Metody wyceny przedsiębiorstw, FRR, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1230-1868
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu