BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piechowicz Bożena
Tytuł
Analiza kosztów pracy w przedsiębiorstwie produkcyjnym (studium przypadku)
Analysis of Labour Costs in Manufacturing Enterprise (Study of Chance)
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 3, s. 152-157, tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Koszty pracy, Kształtowanie wynagrodzeń, Analiza kosztów, Studium przypadku
Labour costs, Shaping remuneration, Cost analysis, Case study
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem pracy była analiza kosztów pracy w przedsiębiorstwie produkcyjnym branży mięsnej. Przedmiotem analizy były całkowite koszty pracy, rozumiane jako globalna suma kosztów pracy dotyczących działalności operacyjnej przedsiębiorstwa oraz jednostkowy koszt pracy, który jest ilorazem całkowitych kosztów pracy oraz ich składników i przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników. Dodatkowo przeanalizowano relacje całkowitych kosztów pracy i ich składników do wartości produkcji sprzedanej netto.

The article presents analysis of labour costs in a meat processing enterprise and was carried out on the basis of indices of structure and dynamics of total labour costs and its components. Unit labour cost from a dynamic point of view as well as the relation of total labour costs to the value of goods sold were also taken into account. The study has revealed unfavourable changes in the structure and dynamics of the labour costs, whereas the level and dynamics of units labour costs were adequate. The analysis has also indicated the decreasing role of labour costs in the subject enterprise. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bednarski L., Borowiecki R., Duraj J., Kurtys E., Waśniewski T., Wersty B. 1996: Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, 182-190.
  2. Bednarski L., Waśniewski T. 1996: Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Tom 2. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa, 58-63.
  3. Jaruga A., Maić W., Sawicki K. 1979: Rachunek kosztów. PWE, Warszawa, 9.
  4. Jerzemowska M. 2004: Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa, 257.
  5. Kożuch A. 2002: Rachunkowość dla menadżerów. Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok, 96.
  6. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.94 z póź. zm.).
  7. Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz. U. z 1996, Nr 70, poz. 335 z póź. zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu