BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśniewski Tomasz
Tytuł
Błędy szacowania kosztu kapitału w decyzjach inwestycyjnych i ich skutki
Errors in estimation of cost of capital in investment appraisal and their significance
Źródło
Badania Operacyjne i Decyzje, 2008, nr 3, s. 107-116, bibliogr. 15 poz.
Operations Research and Decisions
Słowa kluczowe
Szacowanie kosztów, Efektywność inwestycji, Koszt kapitału
Costs estimation, Efficiency of investment, Capital cost
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono eksperyment porównujący symulowaną wartość firmy używającej poprawnej procedury oceny efektywności z wartością firmy systematycznie zawyżającej koszt kapitału. Wyniki eksperymentu symulacyjnego wskazują, że wyznaczanie poprawnego kosztu kapitału jest istotne, gdy firma generuje mało dobrych (efektywnych) projektów lub projekty te są na pograniczu efektywności. Jeżeli natomiast firma generuje w większości dobre projekty o wysokiej efektywności, to znaczenie dokładnego wyznaczania kosztu kapitału jest mniejsze. Różnica wartości końcowych symulowanych firm przy przyjętych w eksperymencie wartościach parametrów wejściowych była minimalna i wynosiła 3,3%. Ponieważ mała liczba wysokoefektywnych projektów występuje najczęściej w dużych firmach działających w starych segmentach gospodarki, wyniki eksperymentu symulacyjnego są więczgodne z zaobserwowaną w praktyce wyższą częstością użycia dyskontowych miar oceny efektywności w dużych firmach w porównaniu z użyciem tych miar w firmach małych. (abstrakt oryginalny)

In order to check out the significance of errors in the estimation of capital cost in investment appraisal, the simulation experiment has been presented in the paper. On the basis of the simulated development of the comparable firms we have compared the end values of two simulated companies. Both companies encountered the same investment projects but they assess them differently – one firm with the proper cost of capital and the other with the cost of capital two times higher than it should use. The difference between the end value of such companies were not significant for firms which encounter many profitable investment projects (difference of only 3,3% in thecompany value after 25 years) and slightly higher for the companies which encounter more projects whose value is positive but is only slightly higher than zero (difference of 39,3% in thecompany value). Therefore, the significance of proper cost of capital estimation is more important for bigger firms in older economy segments which encounter lack of many highly profitable projects. This outcome is consistent with the pattern of use of advanced investment appraisal methods observed in the practice. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. [I] ARNOLD G., Corporate Financial Management, wyd. 2, Prentice Hall, 2002.
 2. ARNOLD G.C., HATZOPOULOS P.D., The Theory-Practice Gap in Capital Budgeting: Evidence from the United Kingdom, Journal of Business Finance & Accounting, Vol. 27(5)&(6), June/July 2000.
 3. COPELAND T., KOLLER T., MURRIN J., Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm, WIG-Press, Warszawa 1997.
 4. DRURY C., TAYLES M., The Misapplication of Capital Investment Appraisal Techniques, Management Decision, 1997, Vol. 35(1/2), s. 86-93.
 5. DUDYCZ T., Finansowe narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wroclaw 2001.
 6. KESTER W.C., Today's Options for Tomorrow's Growth, Harvard Business Review, Mar-Apr. 1984, Vol. 62(2), s. 33
 7. PAYNE J.D., HEATH W.C., GALE L.R., Comparative Financial Practice in the US and Canada: Capital Budgeting and Risk Assessment Techniques, Financial Practice and Education, Spring/Summer 1999.
 8. PIKE R.H., A Longitudinal Survey on Capital Budgeting Practices, Journal of Business Finance and Accounting, Vol. 23(1), Jan. 1996, s. 79-92.
 9. PlOCH J., Destrukcja wartości dla akcjonariuszy [w:] Zarządzanie wartością firmy w dobie kryzysu, S. Kasiewicz, L. Pawłowicz (red.), CEDEWU, 2003.
 10. PORTER M.E., Competitive Advantage, Free Press, New York 1985.
 11. SCAPENS R.W., SALE J.T., Performance measurement and formal capital expenditure controls in divisionalised companies, Journal of Business Finance & Accounting, 1981, Vol. 8(3), s. 389-419.
 12. SKOCZYLAS W., Wartość przedsiębiorstwa w systemie jego oceny, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1998.
 13. STEWART G.B., The Quest for Value, HarperCollins Publishers, New York 1991.
 14. WIŚNIEWSKI T., Główne mankamenty budżetowania kapitału w Polsce [w:] Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych. Teoria i praktyka, W. Krawczyk (red.), PTE, Kraków 2005, s. 520-529.
 15. ZARZECKI D., WIŚNIEWSKI T., Organizacja i planowanie inwestycji w polskich przedsiębiorstwach w świetle badań empirycznych [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwami. Struktury i modele decyzyjne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 239, Szczecin, 1999, s. 217-240.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1230-1868
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu