BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piwowar Arkadiusz
Tytuł
Nowe produkty w grupie nawozów mineralnych i ich marketing
New Products in Group of Mineral Fertilizers and Their Marketing
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 3, s. 164-168, rys., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Marketing-mix, Marketing produktu, Nawozy sztuczne
Marketing-mix, Product marketing, Artificial fertilizer
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zaopatrzenie rolnictwa w środki do produkcji rolnej jest jedną z głównych dziedzin agrobiznesu. Racjonalne, zrównoważone nawożenie to podstawowa zasada współczesnego rolnictwa, które obok celów produkcyjnych i ekonomicznych, musi w coraz szerszym zakresie realizować cele ekologiczne. Nadmierne nawożenie doglebowe, w szczególności nawozami azotowymi, zagraża środowisku. Rozwiązaniem może być stosowanie nawozów dolistnych w określonych dawkach i terminach, które można łączyć z zabiegami chemicznej ochrony roślin. Artykuł prezentuje nowe produkty w segmencie nawozów mineralnych oraz możliwości wykorzystania instrumentów marketingu mix w rozwoju ich sprzedaży. (abstrakt oryginalny)

The supply of agriculture in means for rural production is one of the main disciplines of agrobusiness. Rational, level-headed fertilization is a basic principle of a modern agriculture, which beside productive and economic purposes, must realize in widest range ecological purposes. Excessive fertilization via the soil, particularly nitrogen fertilizers, puts in danger the environment. The solution may be the usege of foliar fertilizers in definite doses and deadlines application, which can be connected with procedures of chemical protection of plants. The article presents new products in segment of mineral fertilizers and possibilities of utilization of marketing instruments in the development of their sales. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Hutt M.D., Speh T.W. 1997 : Zarządzanie marketingiem - strategia rynku dób i usług przemysłowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  2. Jabłoński K. 2006: Racjonalne sposoby nawożenia ziemniaków. Wieś Jutra 2.
  3. Kotler P. 1994: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Geberthner i Spółka, Warszawa.
  4. Pruszyński S., Mrówczyński M. 2002: Łączne stosowanie agrochemikaliów. Instytut Ochrony Roślin, Poznań.
  5. Salach-Tobiasz R., Bobrecka-Jamro D. 2003: Wpływ wieloskładnikowych nawozów dolistnych na plonowanie i skład chemiczny owsa. Acta Agrophysica 85, Lublin.
  6. Urban S. 2002: Marketing produktów spożywczych. AE, Wrocław.
  7. Wojciechowski T. 2003: Marketing na rynku środków produkcji. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu