BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Woś Agnieszka
Tytuł
Programy lojalnościowe w aptekach
Strategies of loyalty programs implementation in pharmacies
Źródło
Marketing i Rynek, 2008, nr 12, s. 19-26
Słowa kluczowe
Rynek farmaceutyczny, Lojalność klientów, Budowanie lojalności klienta, Programy lojalnościowe, Promocja lojalnościowa
Pharmaceutical market, Customer loyalty, Cultivation customer loyalty, Loyalty programs, Loyalty promotion
Abstrakt
Rynek leków stawia aptekom coraz wyższe wymagania w zakresie podejmowania działań marketingowych. Specyfika rynku, w którym funkcjonują apteki, oraz nasilające się procesy konkurencyjne wymagają umiejętnego komunikowania się z rynkiem i kształtowania w nim odpowiednich relacji z klientem. Trudno dziś wyobrazić sobie skuteczne funkcjonowanie apteki i docieranie do klientów z ofertą handlową bez budowania ich lojalności. Dla apteki, oprócz pozyskania klienta, niezwykle ważne jest zatrzymanie go na dłużej poprzez ukształtowanie lojalności wobec apteki. Rozumiejąc wagę tego problemu, wiele aptek ściśle współpracuje z wybraną hurtownią farmaceutyczną i korzysta z gotowej oferty programu lojalnościowego. Dzięki programom lojalnościowym klienci otrzymują specjalne przywileje i nagrody, które skłaniają ich do lojalności jak najdłużej. Niniejszy artykuł przedstawia przykłady wdrożeń najbardziej znanych programów lojalnościowych w aptekach w Polsce. Zaprezentowane programy lojalnościowe mają utwierdzić opinię o programach jako skutecznych w narzędziach budowania lojalności. (abstrakt oryginalny)

Pharmacy market gives higher and higher requirement to the pharmacies in terms of marketing activities. Specific of this market where the pharmacies exist, and competitiveness processes, require the proper communication and making good relations with client. It is hard to imagine the effective activity of pharmacies without building the loyalty. For the pharmacies, extremely important is - except of a new client - to keep the client through building his loyalty to the pharmacies. Understanding this issue, there is a lot of pharmacies that cooperate with pharmacy warehouses and use the offered loyalty program. According to these programs, the clients obtain special privilege and prizes, that makes them to be loyal as long as it is possible. In this paper the examples of the most known loyalty programs in Polish pharmacies have been discussed. Presented programs are to reassure the opinion of loyalty programs as the effective ones in building the loyalty between the subjects involved in them. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. CR. Dowlin, M. Uncles, Do Customer Loyalty Programs Work?, „Sloan Management Review" 1997, Summer.
  2. M. Michalik, B. Pilarczyk, H. Mruk, Marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym, Wolters Kluwer Polska, wyd. II, Kraków 2008, s. 252.
  3. L. O'Malley, Can Loyalty Schemes Really Build Loyalty?, „Marketing Intelligence & Planning" 1998, No 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu