BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Senkus Piotr J.
Tytuł
"Nowy ogólny styl życia" wielowymiarowa analiza segmentacyjna konsumentów
New Generic Lifestyle the Multidimensional Consumer Segmentation Analysis
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 3, s. 264-269, rys., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Segmentacja rynku, Konsument, Preferencje konsumenta, Metody badań konsumenckich, Analiza wielowymiarowa
Market segmentation, Consumer, Consumer preferences, Methods of consumer research, Multi-dimensional analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autor przedstawił badania nad nowymi metodami segmentacji konsumentów, przy uwzględnieniu szerokiego spektrum cech różnicujących ich poszczególne grupy. Zaprezentował metodę segmentacji konsumentów tzw. "New Generic Lifestyle" opracowaną na podstawie analizy dorobku z zakresu segmentacji konsumentów, przy wykorzystaniu koncepcji stylu życia.

The paper presents the method of the consumer segmentation analysis based on the concept of the Lifestyle developed in Psychology and Sociology. The Lifestyle concept was adopted to segmentation of the food consumers in Poland. The research has covered over 1670 respondents and led to distinguish fife consumer segments. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Grudzewski Wm, Hejduk I. 2004: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach. Difin, Warszawa.
  2. Grunert K.G., Brunsř K., Bisp S. 1993: Food-related life style: Development of a cross-culturally valid instrument for market surveillance. MAPP, Aarhus.
  3. Kotler P. I Armstrong G. 2002: Marketing Podręcznik europejski. PWE, Warszawa.
  4. Kotler P. 1999: Kotler o marketingu. Jak kreować i opanowywać rynki. Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
  5. Semenik, Richard J., Bamossy G. 2003: Principles of Marketing: A Global Perspective. South Western College Publishing.
  6. Senks P. 2007: Style życia z konsumpcja żywności w Polsce. Rozprawa doktorska. Warszawa, SGGW.
  7. Szwacka-Salmonowicz J. 2003: Zmiany zachowań nabywców jako determinanta kształtowania strategii segmentacyjnych przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce. Wyd. SGGW Warszawa 2003.
  8. Veal A. J. 2000: Leisure and lifestyle, School of Leisure, Sport & Tourism. University of Technology Sydney.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu