BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sikorska Daria
Tytuł
Agroturystyka turystyka wiejska jako istotne elementy pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich
Agrotourism and Rural Tourism as Significant Aspects of not Agricultural Activities on Rural Areas
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 3, s. 180-183, tab., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Pozarolnicza działalność gospodarcza, Agroturystyka, Rodzaje turystyki, Dwuzawodowość pracowników rolnictwa
Non-agricultural economic activity, Agrotourism, Type of tourism, Double occupation of farmers
Uwagi
summ.
Abstrakt
Agroturystyka i turystyka wiejska odgrywają bardzo ważną rolę w rozwoju obszarów wiejskich. Przyczyniają się m.in. do wzrostu liczby osób zatrudnionych w pozarolniczej działalności gospodarczej. Przeprowadzone przez autora badania w lipcu i sierpniu 2006 roku, miały pokazać zarówno motywy prowadzenia działalności turystycznej i agroturystycznej na obszarach wiejskich wybranych kaszubskich powiatów, jak i preferencje wyboru przez turystów formy agroturystycznej, jako sposobu spędzania czasu wolnego.

The questionnaires have been distributed among the tourists having a rest in agrotourist households / on farms in Kaszuby area. At the same time an appropriate questionnaire was directed to accommodation and agrotourist households ' owners. The outcome of the research was to show the motivation which would induce to run such type of business in Kaszuby area. In addition, it was to show the motifs which would induce tourists to choose this sort of tourism. The research which was carried out allowed to make a conclusion, namely agrotourism and rural tourism v/ere crucial stimulating elements of rural areas development. The adaptation of traditional households so that they would function for tourist was based on the courses and traning. The motifs connected with making a decision related to converting the households into agrotouristic lodgings were mainly based on the idea of improving the financial situation households and the willingness connected with the overall development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bański J. 2006: Geografia polskiej wsi. PWE, Warszawa, 128.
  2. Butowski L. 2004: Organizacja turystyki w Polsce. Wydawnictwo Akademickie Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej, Warszawa, 83.
  3. Królikowski Z. 2001: Rozwój agroturystyki i turystyki wiejskiej w mikroregionie - zarys koncepcji. Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, Zeszyt nr 7, 150-151.
  4. Meyer B. 2006: Kształtowanie układów przestrzennych przez turystykę. [W:] Nowakowska A., Przydział M. (red.). Turystyka w badaniach naukowych. WSIiZ, Rzeszów, 439.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu