BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Salamaga Marcin (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Wykorzystanie analizy log-liniowej do wyboru czynników opisujących sytuację ekonomiczną gospodarstw domowych
An application of log-linear analysis for factors choice describing social conditions of households
Źródło
Przegląd Statystyczny, 2008, vol. 55, z. 4, s. 40-51, bibliogr. 12 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Gospodarstwa domowe, Sytuacja społeczno-ekonomiczna, Metody statystyczne, Analiza statystyczna
Households, Social and economic conditions, Statistical methods, Statistical analysis
Abstrakt
W analizie sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych stosowane są różne mierniki. Należy zaliczyć do nich przede wszystkim dochody rozporządzalne i wydatki gospodarstw domowych, poziom oszczędności oraz poziom zadłużenia gospodarstw domowych. Nie wszystkie zmienne wykorzystywane w różnych badaniach sondażowych we właściwy sposób odzwierciedlają rzeczywistą sytuację ekonomiczną gospodarstw. Celem niniejszego opracowania jest próba wyodrębnienia zbioru zmiennych, które najlepiej charakteryzują sytuację materialną gospodarstw domowych. Ponieważ, w badaniu wzięto pod uwagę głównie zmienne kategoryzacyjne, więc do wyboru optymalnego zbioru czynników wykorzystano analizę log-liniową. Pozwala ona na bardziej dokładny opis zależności pomiędzy zmiennymi kategoryzacyjnymi niż. popularne mierniki stosowane dla oceny współzależności dwóch cech jakościowych. Dodatkowym atutem analizy log-liniowej jest możliwość uwzględnienia wpływu interakcji pomiędzy zmiennymi. W obliczeniach posłużono się danymi pochodzącymi z Polskiego Generalnego Sondażu Społecznego przeprowadzonego przez Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. W przeprowadzonej analizie korzystano z informacji dotyczących sytuacji materialnej gospodarstw domowych uzyskanych na podstawie odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie PGSS w roku 2005 od 1270 losowo wybranych respondentów. (abstrakt oryginalny)

In the analysis of economic conditions of households there are used various variables. There an- the household income, the household expenses, the household saving, the household debt. The main purpose of the article is selection of optimal factors which will describe economic conditions of households. In the analysis there are used catcgorial factors so for choice of the best variables set is proposed log-linear model. Log-linear analysis is a type of multi-way frequency analysis. Log-linear analysis is used to determine if variables are related, to predict the expected frequencies of a dependent variable, the understand the relative importance of different independent variables in predicting a dependent, and to confirm models using a goodness of fit test. The data used in the paper is taken from the Polish General Social Survey, conducted by the Institute for Social Studies at Warsaw University. The 2005 PGSS survey had a sample of 1270 accepted questionnaires. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Auer P., Cazes S., [2002], Employment stability in an age of flexibility. Evidence from industrialized countries, ILO, Geneva.
 2. Begg D., Fischer S., Rudiger D., [2003], Makroekonomia, PWE, Warszawa. In the
 3. Cichomski B. (kierownik tematu), Jerzyński T, Zieliński M., [2006], Polskie Generalne Sondaże Społeczne: skumulowany komputerowy zbiór danych 1992-2005, Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet of the artic Warszawski, Warszawa
 4. Dobosz M., [2004], Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań. Akademicka Oficyna EXIT, Warszawa.
 5. Jajuga K., [1993], Statystyczna analiza wielowymiarowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Janasz.czak T, Rybicki W., [1997], Preferencje i użyteczności, Ekonomia Matematyczna, nr 1.
 7. Kordos J., [1991], Pomiar ubóstwa w Polsce, Wiadomości Statystyczne, nr 11
 8. Kordos J., Ochocki A., 11993], Problemy pomiaru ubóstwa w krajach EWG i w Polsce, Wiadomości Statystyczne, nr 1.
 9. Kot M.S., [2000], Ekonometryczne modele dobrobytu, PWN, Warszawa Kraków.
 10. Kukula K., [1996], Statystyczne metody analizy struktur ekonomicznych, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków
 11. Szulc A., [1993], Strefa ubóstwa w Polsce w latach 1990 i 1991, Prace Zakładu Badań Statystyczno- -Ekonomicznych, z, nr 3.
 12. Zeliaś A., [2001], Metody statystyczne, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu