BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Prędki Artur (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Konstrukcja względnej miary efektywności jednostek produkcyjnych za pomocą zysku potencjalnego i rzeczywistego
Construction relative measure of the efficiency production units based on the potential and real benefit
Źródło
Przegląd Statystyczny, 2008, vol. 55, z. 4, s. 28-39, bibliogr. 7 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Zysk, Efektywność produkcji, Pomiar efektywności
Profit, Production effectiveness, Efficiency measurement
Abstrakt
W artykule wprowadzono pojęcie efektywności jednostki produkcyjnej i propozycje jego pomiaru za pomocą zysku potencjalnego i rzeczywistego. Przedstawiono własności, wady oraz zalety wspomnianych mierników, a także istotne problemy powstałe przy ich konstrukcji. Na końcu pracy znajduje się przykład empiryczny ich zastosowania (bazujący na danych rzeczywistych z polskiego sektora bankowego). Ilustruje on problematykę zawartą w opracowaniu i przedstawia liczne, ważne interpretacje otrzymanych wyników. (abstrakt oryginalny)

In this article the efficiency of production unit is defined and measured using of the potential and real benefit. Properties, defects and advantages of these measures are presented. Essential problems which arose with their construction are presented, too. In the last part, the empirical example of application is situated, (based on real data from Polish bank sector). It illustrate the problem matter and present numerous, important interpretation of the results which was received. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Fare R., Grosskopf S., Lee H., [1990], A nonparametric approach to expenditure-constrained profit maximization, „American Journal of Agricultural Economics", s. 574-581.
  2. Fare R., Grosskopf S., Lovell C.A.K., [1994], Production Frontiers, Cambridge University Press.
  3. Prędki A., [2002], Stale i zmienne czynniki produkcji w badaniu efektywności kosztowej za pomocą metody DEA, „Przegląd Statystyczny", Vol. 49(3), s. 121-134.
  4. Prędki A., [2003], Analiza efektywności za pomocą metodx DEA: podstawy formalne i ilustracja ekonomiczna, „Przegląd Statystyczny", Vol. 50(1), s. 87-100.
  5. Prędki A., [2003], Metoda DEA w ekonomicznej analizie procesu produkcyjnego, praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Jacka Osiewalskiego.
  6. Prędki A., [2004], Badanie efektywności jednostek gospodarczych w sferze przychodów za pomocą metody DEA, Metody i zastosowania Badań Operacyjnych '04, Wyd. AE. Katowice.
  7. Prędki A., [2005], Wykorzystanie dualnych programów liniowych w badaniu efektywności jednostek produkcyjnych metodą DEA, „Przegląd Statystyczny", Vol. 52(2), s. 57-72.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu