BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Archutowska Joanna
Tytuł
Cele rynkowe przedsiębiorstwa TSL i narzędzia ich osiągania w myśl koncepcji Balance Scorecard
Market Targets and Tools in TFL Companies according to the Balance Scorecard Concept
Źródło
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2008, nr 5, s. 2-12
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo transportowo-spedycyjne, Strategia przedsiębiorstwa, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Efektywność przedsiębiorstwa, Strategiczna Karta Wyników
Transport-forwarding enterprise, Corporation strategies, Enterprise management, Enterprise effectiveness, Balanced Scorecard (BSC)
Abstrakt
Strategiczna Karta Wyników (BSC, ang. Balance Scorecard) zaproponowana przez R.S. Kaplana i D.P. Nortona jest narzędziem służącym do określania celów ogólnych i szczegółowych istotnych dla obecnego i przyszłego funkcjonowania przedsiębiorstw, a także mierników kontrolnych służących ocenie skuteczności osiągania tych celów. Cele przedsiębiorstwa porządkuje się w czterech perspektywach czyli aspektach funkcjonowania przedsiębiorstwa - perspektywie finansowej, klientów, procesów wewnętrznych oraz rozwoju. Nie istnieje jedna uniwersalna karta wyników, którą można by zaimplementować w każdym przedsiębiorstwie. Dlatego też BSC danego przedsiębiorstwa stanowi unikalną kompozycję celów, narzędzi wspomagających ich realizację oraz zestawu mierników rejestrujących efekty podejmowanych działań. W artykule zaproponowano uproszczoną listę celów ogólnych i szczegółowych stworzoną dla przykładowego modelu przedsiębiorstwa TSL (transportowo-spedycyjno-logistycznego). (abstrakt oryginalny)

The Balance Scorecard (BSC) originally proposed by R.S. Kaplan and D.P. Norton is a tool allowing a company to define general and detailed corporate targets as well as controlling indicators important to its current and future activities. Corporate targets are viewed from four perspectives of the corporate activity that is its financial perspective, customers' perspective, internal processes perspective and development perspective. The BSC, however, is not a tool to create but a tool to precise, implement, explain, communicate and verify the corporate strategy. There is no one universal Balanced Scorecard that could be implemented in each particular company. This is why the BSC of a particular company is a unique set of targets, supporting tools and indicators. The article proposes a simplified list of general and detailed corporate targets of a TFL company (transport, forwarding or a logistics company). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Pniewski K., Polakowski M., Wstęp do wydania polskiego, w: R.S. Kapłan, D.P. Norton, Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 11.
  2. http://www.coursework4you.co.uk/balanced_scorccard.htm, Copyright 2002-2007 Papers4You.Com
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-2037
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu