BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rudnicki Leszek
Tytuł
Wpływ transformacji systemowej na warunki bytu polskich gospodarstw domowych
Systemic Transformation Influence on Living Conditions of Polish Households
Źródło
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu ekonomii, zarządzania i turystyki, 2006, nr 9, s. 9-24, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa domowe, Budżet gospodarstwa domowego, Wydatki gospodarstw domowych, Konsumpcja, Warunki życia ludności, Społeczne koszty transformacji gospodarczej
Households, Budgets of households, Household expenditures, Consumption, People's living conditions, Social costs of economic transition
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie wpływu transformacji systemowej na sytuację materialną polskich gospodarstw domowych i ich konsumpcję. Autor omawia także zmiany zachodzące w warunkach mieszkaniowych i w wyposażeniu tych gospodarstw w dobra trwałego użytku.

Transformations taking place in the Polish economy over the last fifteen years, including transition from the economy centrally manager to the market one gave rise to significant changes in the existence of households. The transition process from the market economy seriously affected Polish households. The marketisation of economy and its privatisation led to fundarnental changes in two economic dimensions of the society's existence - in the sphere of work and that of consumption. The results of systemic transformation manifested themselves in the impoverishment of households and huge unemployment, which gave rise to an increase in the level of their consumption and limited the opportunities and level of satisfying the needs of Polish households. The author of the article presents the influence of the systemic transformation on the financial situation of Polish households and their consumption. Furthermore, he discusses changes appearing in housing conditions and those in providing these households with long-lasting goods. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chombart de Lauwe P. et al. 1959. Famille et habitation. I. Sciences humaines et conceptions de l'habitation, Paris: Centre nationale de la recherche scientifique.
 2. Grzega U. 2002. Sytuacja materialna a poziom zaspokojenia potrzeb konsumpcyjnych gospodarstw domowych. "Marketing i Rynek" 2002, nr 9.
 3. Mazurek-Łopacińska K. 1991. Reakcje gospodarstw domowych na wzrost cen dóbr i usług, "Polityka Społeczna" 1991, nr 11/12.
 4. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 1999. Warszawa: GUS.
 5. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2001. Warszawa: GUS.
 6. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2003. Warszawa: GUS.
 7. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2005. Warszawa: GUS.
 8. Rocznik Statystyczny. 1997. Warszawa: GUS.
 9. Rocznik Statystyczny. 1980. Warszawa: GUS.
 10. Rudnicki L. 1998. Wpływ transformacji systemowej na warunki bytu polskich gospodarstw domowych. Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie (maszynopis).
 11. Rudnicki L. 200l. Zmiany w konsumpcji polskich gospodarstw domowych w okresie transformacji systemowej. W: Marketing u progu XXI wieku. Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
 12. Rudnicki L. 1996. Zmiany w wyposażeniu gospodarstw domowych. "Marketing w Praktyce" 1996, nr 9/10.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-2635
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu