BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Błaczkowska Anna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Grześkowiak Alicja (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Przybysz Klaudia (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Analiza porównawcza struktury wieku w państwach Unii Europejskiej
Comparative Analysis of Age Structure in the European Union Countries
Źródło
Przegląd Statystyczny, 2008, vol. 55, z. 4, s. 114-130, bibliogr. 8 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Analiza porównawcza, Ludność, Analiza demograficzna, Przemiany demograficzne, Struktura demograficzna
Comparative analysis, Population, Demographic analysis, Demographic transformation, Demographic structure
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Artykuł prezentuje analizę porównawczą struktury wiekowej ludności państw Unii Europejskiej w trzech latach: 1950, 2005 oraz 2050. Do identyfikacji państw o podobnej strukturze wiekowej ludności oraz wyodrębnienie państw, w których procesy demograficzne zachodzą w zbliżony sposób, wykorzystano metodo Warda. W trakcie prowadzonych analiz zaobserwowano proces starzenia się społeczeństw, występujący / różną intensywnością we wszystkich krajach członkowskich UE. Zatem i jego konsekwencje będą odczuwalne w każdym z państw z różnym nasileniem. Zauważono również, że państwa obecnej UE, które u roku 1950 miały "stare" społeczeństwa w stosunku do innych krajów sto lat później będą się charakteryzowały stosunkowo "młodymi" mieszkańcami. Jednocześnie te państwa, w których przeciętny wiek mieszkańców w roku 1950 był niski w 2050 roku będą miały mieszkańców o wysokim średnim wieku. Świadczyć to może o pewnym "umiarze" demograficznym i "zrównoważonym" rozwoju społeczeństw europejskich. (abstrakt oryginalny)

The article presents the comparative analysis of the populations' age structure in the European Union countries in three years: 1950, 2005 and 2050. The Ward's method was applied to recognize states with similar age structures and to identify countries where demographic processes have analogous pattern. The ageing processes of various intensity was observed in all UE member states and its consequences will be perceptible in each country with different intensification. It was noticed, that countries of present UE, which in the year 1950 had relatively "old" societies will be characterized by rather "young" inhabitants one hundred years later. Moreover, those countries, in which inhabitants' average age in year 1950 was low, are subject to have populations with high average age in year 2050. It can provide evidence for demographic "moderation" and "sustainable" development of the European societies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Grabiński T, Wydymus S., Zeliaś A., [1989], Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa.
  2. Holzer J.Z., [2003], Demografia, PWE, Warszawa.
  3. http://esa.un.org/unpp/
  4. Okólski M., [2005], Demografia. Podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
  5. Taksonomia struktur w badaniach regionalnych, Strabl D. (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1998.
  6. World Population Ageing, [2002], Raport ONZ.
  7. www.census.gov
  8. Zmiany demograficzne w strefie EURO: prognozy i konsekwencje, Biuletyn Miesięczny Europejskiego Banku Centralnego, nr 10/2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu