BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wąż Piotr
Tytuł
Nadużycie prawa podmiotowego w stosunkach pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego
Abuse of Subjective Right in the Work Relations in Jurisdiction of the Polish Supreme Court
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2008, nr 11, s. 27-34
Słowa kluczowe
Stosunek pracy, Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Wypowiedzenie pracy, Prawa pracownika, Nadużycie prawa
Legal employment relation, Supreme Court jurisdiction, Dismissal notice, Employee rights, Abuse of law
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Nawiązanie stosunku pracy wiąże się z uzyskaniem przez jego strony określonych praw podmiotowych, które mogą być realizowane zarówno w trakcie jego trwania, jak i po jego zakończeniu. Mimo iż prawa te zostają przyznane stronom stosunku pracy wprost na podstawie konkretnych norm bądź z norm tych pośrednio wynikają, to jednak sposób korzystania z nich nie zawsze, w świetle tychże norm, będzie akceptowany. Korzystanie z posiadanych praw wymaga bowiem przestrzegania granic wyznaczonych za pomocą klauzul generalnych, o których mowa w art. 8 k.p. Klauzulami tymi są zasady współżycia społecznego i społeczno-gospodarcze przeznaczenie posiadanego prawa. Czynienie użytku ze swojego prawa w sposób sprzeczny z istotą klauzul generalnych jest uważane za nadużycie prawa i jako takie nie korzysta z ochrony prawnej. Treść art. 8 k.p. stanowi wierne powtórzenie treści art. 5 k.c. Stąd też przy dokonywaniu jego analiz, uwzględniając specyfikę stosunku pracy, można czerpać z dorobku piśmiennictwa cywilistycznego i orzecznictwa wypracowanego na tle stosunków cywilnoprawnych. (abstrakt oryginalny)

The rise of the work relation is connected with obtainment definite subjective right by each sides of this relation. The article treats about a way of executing these rights. Using of subjective rights requires to keep some border, which marks art. 8 Polish Labour Code. Author presents cases, which were recognised as an abuse of using subjective right in opinion of Polish Supreme Court. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Jacyszyn, Zasady współżycia społecznego czy dobre obyczaje, "Gazeta Prawna" 1997, nr 65-66.
  2. "Monitor Prawa Pracy" 2007, nr 5. s. 258.
  3. K. Piasecki. Komentarz do art. 5 k.c. (w:) K. Piasecki, Kodeks cywilny. Księga pierwsza. Cześć ogólna. Komentarz, Zakamycze 2003, LEX/el.
  4. K. Pietrzykowski, Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, C.H. Beck 2002, s. 39.
  5. A. Szpunar, Uwagi o nadużyciu prawa w dziedzinie przedawnienia, ,.Rejent" 2001, nr 2, s. 13.
  6. A. Tomaszek, Dobre obyczaje czy zasady współżycia społecznego, "Rzeczpospolita" 1997, nr 271.
  7. T. Zieliński (w:) Kodeks pracy. Komentarz, red. L. Florek, Wyd. ABC 2005, s. 163.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu