BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Śliwa Renata, Waląg Piotr
Tytuł
Regulacje w świetle koncepcji ordoliberalnych
Regulation in Light of Ordoliberal Thought
Źródło
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu ekonomii, zarządzania i turystyki, 2006, nr 9, s. 77-90, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Teoria ekonomii, Ordoliberalizm, Interwencjonizm państwa, Polityka gospodarcza państwa, Rynek pracy, Usługi telekomunikacyjne
Economic theory, Ordoliberalism, Government intervention, State economic policy, Labour market, Telecommunications services
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie w świetle koncepcji ordoliberalnych zasadności ingerencji państwa w gospodarce. Omówiono istotę regulacji w teorii ekonomii i w praktyce gospodarczej. Ordoliberalizm został następnie porównany do liberalnego i keynesowskiego podejścia do wybranych obszarów działania gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem tych związanych z istnieniem monopoli. Zarysowano działanie rynków pracy i usług telekomunikacyjnych w odniesieniu do stosowanych na nich regulacji.

The paper presents ordoliberal concepts of the govemance of economic resources. The importance of the economic freedom as the fundamentals of economic activity is highlighted in the article. The selected premises of ordoliberalism are presented in the light of the classical and Keynesian theory. The major focus is, however, on the role of the state as an economic regulator. The examples of the regulation in labor market and telecommunications sector are introduced at the end of the writing. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Acemologu D. 2005. Politics and economics in weak and strong states. "Journal of Monetary Economics”, 2005, vol. 52.
 2. Acocel1o N. 2002. Zasady polityki gospodarczej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-13821-1
 3. Albert M. 1994. Kapitalizm kontra kapitalizm. Kraków: Signum. ISBN 83-7006289-X.
 4. Kaczmarek T. T. 1997. Cud gospodarczy Niemiec Ludwiga Erharda koncepcja społecznej gospodarki rynkowej. Warszawa: Societas.
 5. Kahn A. E. 1990. The economics of regulation: principles and institutions. London: The MIT Press.
 6. Kalina - Prasznic U. (red.). 2003. Regulowana gospodarka rynkowa: wybór materiałów do studiowania polityki gospodarczej. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 83-89355-10-8.
 7. Keynes J. M. 2003. Ogólna teoria procentu, pieniądza i zatrudnienia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-14033-X.
 8. Kryńska E. 2001. Dylematy polskiego rynku pracy. Warszawa: IPiSS. ISBN 83-87890-25-1.
 9. Lewandowski J. 1991. Neoliberałowie wobec współczesności. Wyd. 2. Gdynia: Atest. ISBN 83-85156-04-6.
 10. Pszczółkowski T. G. 1990. Społeczno-polityczna i gospodarcza doktryna neoliberalizmu w RFN. Ordoliberalizm. Warszawa - Kraków: PWN.
 11. Ricketts M. 2002. The economics of business enterprise: an introduction to economic organization and the theory of the firm. 2nd ed. Cheltenham (UK); Northampton (USA): Edward Elgar. ISBN 1840645245.
 12. Stiglitz J. E. 2004. Ekonomia sektora publicznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-14338-X.
 13. Thieme M. J. 1995. Społeczna gospodarka rynkowa, red. nauk. M. Goliński. Warszawa: C.H. Beck. ISBN 83-711035-52-2.
 14. Wiśniewski Z. 1999. Kierunki i skutki deregulacji rynku pracy w krajach Unii Europejskiej. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. ISBN 83-2311058-1
 15. Zagóra - Jonszta U. 1999. Ordoliberalizm a społeczna gospodarka rynkowa Niemiec: możliwości jej realizacji w Polsce. Katowice: Wydawnictwo Uczelniane AE. Prace Naukowe. ISBN 83-7246-145-7.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-2635
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu