BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bac Marzena
Tytuł
Programy i systemy ubezpieczeń katastroficznych na świecie
Disaster Insurance Programs and Systems in the World
Źródło
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu ekonomii, zarządzania i turystyki, 2006, nr 9, s. 91-109, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Katastrofa, Klęski żywiołowe, Ubezpieczenia, Ryzyko w ubezpieczeniach, Zarządzanie ryzykiem
Disaster, Natural disaster, Insurances, Insurance risk, Risk management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest zagadnienie zarządzania ryzykami katastroficznymi (przede wszystkim ryzykami katastrof naturalnych) na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń obejmujących swym zakresem skutki ich realizacji. Ubezpieczenia te określane są jako ubezpieczenia katastroficzne, czy ubezpieczenia od skutków katastrof. Przedstawiono charakterystykę ubezpieczeń katastroficznych, programów oraz systemów z nimi związanych. Omówiono przykłady rozwiązań systemowych, funkcjonujących na świecie. Wybrane rozwiązania problemu kompensacji strat katastroficznych wskazują na praktyki ubezpieczeniowe stosowane nie tylko przez zakłady ubezpieczeniowe i firmy reasekuracyjne, ale także rządy tych państw oraz wybrane instytucje sektora publicznego, współpracujące w ramach utworzonego systemu czy programu od zagrożeń naturalnych.

This paper deals with the subject of disaster risk management (above all natural disaster risks) in the world, focusing on the insurance covering the results of catastrophes. This type of insurance is named in the article as catastrophic/disaster insurance. The paper presents the insurance issues both in a theoretical aspect, which is the introduction to catastrophic insurance, its programs and systems, and in a practical aspect giving examples of some of the world system solutions. The selected solutions of the problem of the compensation for catastrophic loss presented in one part of the paper come from the following countries: France, Germany, Great Britain, Denmark, the USA, etc. They show insurance practices used not only by insurance agencies and reassurance companies, but also by the country governments and the selected public sector institutions cooperating within the created system or program of natural disaster insurance. The issues discussed in this paper are the subject of the author's research and dissertation, from which come some of the paper points. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Biały A. 2006. Rok wielkich odszkodowań. "Rzeczpospolita" z 6 marca 2006 roku.
 2. Charveriat C. 2000. Natural Disasters in Latin America and the Caribbean: An Overview of Risk. Inter-American Development Bank, October 2000.
 3. Felstead A., Jenkins P., Simonian H. 2006. Niepomyślne wiatry: dlaczego rosnące koszty ubezpieczenia od klęsk żywiołowych zmienią branżę reasekuracyjną. "Rzeczpospolita" z 5 stycznia 2006 roku.
 4. Kataklizmy. Opinie. 2004. Warszawa: "Prawo Ubezpieczenia Reasekuracja", 2004, nr 10.
 5. Large-scale Disaster Compensation Schemes in OECD-Countries: Financing of the Program. Scope of Coverage [pdf]. Ifo's Database for Institutional Comparisons in Europe (DICE). CESifo. Group Munich Re [dostęp: 6 lutego 2007]. Dostępny w Internecie: http://www.cesifo.de/pls/ diceguest/download/Insurance/LSc-clis-fin.pdf.
 6. Michalski T. (red.). 2004. Ubezpieczenia gospodarcze. Ryzyko i metodologia oceny. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck. ISBN 83-7387-402-X.
 7. Monkiewicz J. (red.). 2000. Podstawy ubezpieczeń. Tom I: Mechanizmy i funkcje. Warszawa: Wydawnictwo Poltext. ISBN 83-86890-79-7.
 8. Parker R. S. i in. 2006. Hazards of Nature, Risks to Development. An IEG Evaluation of World Bank Assistance for Natural Disasters. Waszyngton: The World Bank. ISBN 0-8213-6650-5.
 9. Słownik Języka Polskiego [online]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN [dostęp: 6 lutego 2007]. Dostępny w Internecie: http://www.sjp.pwn.pl/lista.php?co=system.
 10. The World Catastrophe Reinsurance Market. 2006. (Steep Peaks Overshadow Plateaus). Guy Carpenter & Company.
 11. Więckowski M. 2004. Zarządzanie ryzykiem katastroficznym poprzez Technikę Warunkowego dostępu do Kapitału. Ubezpieczenia w polskim obszarze rynku europejskiego. [online]. Warszawa: Konferencja IGUiOR i WSPiZ im. L. Koźmińskiego 19 maja 2004. Dostępny w Internecie Przy użyciu hasła: http://www.igu.org.pl/konfer_materialy1.php?id=1.
 12. Wikipedia [online]. Wolna encyklopedia. [dostęp: 6 lutego 2007]. Dostępny w Internecie http://www.pl. wikipedia.org/wiki/System.
 13. Williams C. A. Ir., Smith M. L., Young P. C. 2002. Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-13791-6.
 14. Zanetti A. 2006. Natural catastrophes and man-made disasters in 2005: high earthquake casualties, new dimension in windstorm losses. "Sigma". Zurich: Swiss Re. 2006, No 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-2635
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu