BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Płonka Maria (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Determinanty i strategie konkurencyjności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych (TUW) w gospodarce XXI wieku
Competitiveness Determinants and Strategies of Mutual Insurance Societies (TUW) in the Economy ot the 21st Century
Źródło
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu ekonomii, zarządzania i turystyki, 2006, nr 9, s. 111-126, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Rynek ubezpieczeniowy, Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Strategia konkurencji
Insurance market, Mutual insurance society, Enterprise competitiveness, Competition strategy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest określenie determinant i strategii kształtujących konkurencyjność towarzystw ubezpieczeń wzajemnych (TUW). Omówiono modelowe determinanty konkurencyjności w sektorze, determinanty konkurencyjności wynikające ze specyfiki sektora ubezpieczeń oraz determinanty konkurencyjności wynikające z misji i potencjału TUW w świecie i w Polsce. Wskazano strategie konkurowania dla towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce.

The aim of the article entitled 'Competitiveness Determinants and Strategies of Mutual Insurance Societies (TUW) in the Economy of the 21st Century' is to define determinants and strategies shaping the competitiveness of mutual insurance societies in the Polish reality of the 21st century. The article discusses: - model competitiveness determinants in the sector, - competitiveness determinants resultant from the insurance sector peculiarity, - competitiveness determinants resultant from the mission and potential of mutual insurance societies in Poland and abroad. The surnmary outlines competing strategies for mutual insurance societies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czerwińska K., Ilnicki M. P., Kowalski W. J. 2003. Nowe Prawo Ubezpieczeniowe. Komentarz. Warszawa: Twigger. ISBN 83-8890-4280.
 2. Porter M.E. 1992. Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. Warszawa: PWE. ISBN 83-2080893-6.
 3. Raport roczny KNUiFE. 2005. [online]. Dostępny w World Wide Web: www.knuife.gov.pl
 4. Sangowski T. 2001. Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w polskim systemie ubezpieczeń (stan i perspektywy). Poznań: Wydawnictwo AE w Poznaniu, Zeszyt 108. ISBN 1427-1117.
 5. Sułkowska W. (red.). 2007. Ubezpieczenia. Kraków: Wydawnictwo AE w Krakowie. ISBN 978-83-7252-334-1.
 6. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej z 22 maja 2003 roku (Dz. U. nr 124 z 2003 r., poz. 1151) z późniejszymi zmianami.
 7. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej z 28 lipca 1990 roku (Dz. U. nr 11 z 1996 roku, poz. 62) z późniejszymi zmianami.
 8. Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym z 21 lipca 2006 roku (Dz. U. nr 157 z 2006 roku, poz. 1119) z późniejszymi zmianami.
 9. Ustawa o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku ubezpieczonych z 22 maja 2003 roku (Dz. U. nr 124, z 2003 roku, poz. 1153) z późniejszymi zmianami.
 10. Ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym z 22 maja 2003 roku (Dz. U. nr 124 z 2003 r., poz. 1154).
 11. Ustawa z 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. nr 124 z 2003 roku, poz. 1152) z późniejszymi zmianami.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-2635
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu