BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ramocka Małgorzata
Tytuł
Zagadnienia etyki biznesu w islamie
The Question of Business Ethic in Islam
Źródło
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu ekonomii, zarządzania i turystyki, 2006, nr 9, s. 127-141, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Islam, Etyka biznesu, Etyka życia gospodarczego, Bankowość, Lichwa
Islam, Business ethics, Ethics of economic life, Banking, Usury
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przybliżenie zagadnienia etyki gospodarczej w religii islamu. W części pierwszej opisano okoliczności powstania islamu, uwzględniając ówczesną sytuację społeczno-ekonomiczną. Przedstawiono również główne zasady, na których opiera się ta religia. Część drugą poświęcono głównym pryncypiom etyki gospodarczej w islamie, których źródłem jest przede wszystkim Koran. Zasady religii islamskiej regulują wszystkie sfery życia, także gospodarowanie, zaś reguły normatywnej etyki gospodarczej, korespondują z praktycznymi rozwiązaniami, dostosowanymi do życia współczesnych, praktykujących muzułmanów. Niektóre spośród nich zaprezentowano w artykule.

The article addresses the issue of business ethics in Islam. The firstt part describes the origin of this religion, in particular from the point of view of the economic situation of Arabic tribes of the period. This part also presents the main rules of Islam. The second part is devoted to the normative principles of business ethics in Islam, which are rooted, above all in the book of the Koran. The normative principles of Islam extend to all spheres of human life, including the economy, and the obligatory normative requirements presented in this article (for instance relating to the activity of usury) correspond to adequate, practical solutions adopted in the daily life of contemporary practicing Muslims. The article also takes a closer look at these solutions themselves. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong K. 1995. Historia Boga: 4000 lat dziejów Boga w judaizmie, chrześcijaństwie i islamie. Warszawa: Świat Książki za zgodą wydawnictwa Prima. ISBN 83-7152-011-5.
 2. Arystoteles. 1956. Etyka Nikomachejska. Warszawa: PWN.
 3. Biblia Tysiąclecia. 2005. Opole: Wydawnictwo Świętego Krzyża. ISBN 83-7342-074-6.
 4. Czasy salah (modlitw) w Polsce. 2006. [online, dostęp 3 listopada 2006]. Dostępny w World Wide Web: http://www.planetaislam.com/czasy/czasy_modlitw.html.
 5. Czterdzieści Hadisów Imama an-Nałałi. 2006. Przytoczone z Komentarz Czterdziestu Hadisów Nałałija. Stowarzyszenie Studentów Muzułmańskich w Polsce. Tłum. Ali Abi Issa, kwiecień 1999 [online, dostęp 3 listopada 2006]. Dostępny w World Wide Web: http://www.planetaislam. com/praktyka/nawawi4.html.
 6. Danecki J. 1998. Podstawowe wiadomości o islamie. T. 1. Warszawa: Dialog. ISBN 83-86483-40-7.
 7. Eliade M. 1995. Historia wierzeń i idei religijnych. Tom: Od Mahometa do wieku Reform. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX. ISBN 83-211-1397-4.
 8. Flis A. 2001. Chrześcijaństwo i Europa. Kraków: Nomos. ISBN 83-88508-22-9.
 9. Kamiński I. C. 2003. Słuszność i prawo: szkic prawnoporównawczy. Kraków: Zakamycze. ISBN 83-7333-220-0.
 10. Kietliński K. 2005. Religijne determinanty działalności gospodarczej. W: Religia a gospodarka. T. 1. Lublin: Wydawnictwo KUL. ISBN 83-7363-259-X.
 11. Koran. 1986. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy. ISBN 83-06-01168-6.
 12. Niraqui, M. 1991. L' Ethique musulmane. (Tłum. z oryg. ang.: Textbook of Ethics ). Paris: Abbas Ahmad (al-Bostani). ISBN 2-9505157-1-1.
 13. Nydell M. K. 2001. Zrozumieć Arabów. Warszawa: Studio Emka. ISBN 83-88931-04-0.
 14. Schacht J. 1964. An Introduction to Islamic Law. Oxford: Clarendon Press.
 15. Siagh L. 2003. L'islam et le mon d des affaires. L'argent, ethique et gouvernance. Paris: Editions d'Organisation. ISBN 2-7081-2939-2.
 16. Smith A. 1989. Teoria uczuć moralnych. Warszawa: PWN. ISBN 83-01-08276-3.
 17. Steiner R. 2000. Filozofia wolności: główny zarys nowoczesnego światopoglądu: wyniki obserwacji w sferze duszy dokonane metodą przyrodopoznawczą. Warszawa: Spektrum. ISBN 83-907443-3-3.
 18. Tabatabai A.S.M.H. 2006. Moralność. W: Społeczeństwo/Etyka [online, dostęp 7 listopada 2006]. Dostępny w World Wide Web: http://www.al-islam.org.pl/moral.htm.
 19. Tomasz z Akwinu. 2006. Summa theologica. Warszawa: Wydawnictwo Antyk. ISBN 83-88524-08-9.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-2635
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu